Skip to main content

Verktøy som bidrar til å gi hjelp og håp til voldsutsatte barn

Egde var leverandør da Stine Sofies Stiftelse skulle etablere digitalt verktøy for håndtering av søknader til Stine Sofie Senteret. Systemet håndterer i tillegg kommunikasjon, informasjon og oppfølging til barna og deres familier som kommer til senteret. 

Stine Sofies Stiftelse er en ideell og nasjonal virksomhet som ble etablert etter drapene av to små jenter i Baneheia i 2000. Stiftelsen teller i dag 62 ansatte som arbeider med å forebygge og avdekke vold og overgrep av barn og unge, ivareta de som er utsatte og styrke deres rettigheter.  

I 2016 åpnet Stine Sofie Senteret som er verdens første kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Siden oppstarten har mer enn 2500 barn og deres trygge omsorgspersoner vært på opphold på senteret. I trygge omgivelser, får barna oppleve glede og får ny kunnskap. Mestring og gode opplevelser sammen med andre med lignende erfaringer, skal bidra til å styrke deres egne ressurser og gi hjelp på veien til et godt liv etter det vonde.  

 

 

Trygghet i nybrottsarbeid 

For å sikre en trygg, sikker og god håndtering av søknader og kommunikasjon, utviklet Stine Sofies Stiftelse og Egde sammen et helt nytt, skreddersydd system til Stine Sofie Senteret. Utviklings fasen bestod av analyse av eksisterende systemer, tilsvarende systemer og fremtidige behov. Det skulle være enkelt å søke, og enkelt for dem som har den viktige administrasjonsjobben. Men det essensielle var et trygt og solid system for alle parter.

«Dette var nybrottsarbeid, samtidig med strenge krav til sikkerhet og håndtering av sensitiv informasjon. I tillegg var vi helt avhengige av at systemet ble så enkelt at alle kunne bruke det» forteller Nils Bjørn Olsbu som er leder ved Stine Sofie Senteret. 

 

«Deltakerappen» for søknad og opphold 

Administrasjonssystemet er todelt og kalles i dag «Deltakerappen» og «Vårt opphold». Verktøyet gir en strukturert tilnærming til styring og analyse av ressurser og aktiviteter. I det daglige er dette et viktig hjelpemiddel for å koordinere og optimalisere driften. Med «Deltakerappen» er det mulig å administrere og spore søknader til kurs på en enklere måte, samtidig som organiseringen av gruppene som besøker senteret blir mer effektivt. Sikkerheten til systemene er avgjørende for å beskytte sensitiv personinformasjon og data fra uautorisert tilgang. Systemet må selvsagt også bidra til å opprettholde tilliten til organisasjoner som behandler og oppbevarer denne typen informasjon. Derfor er «Deltakerappen» bygget i henhold til personvernkravene som gjelder for sensitiv persondata i GDPR og kravene i norsk pasientlov. 

Meningsfylt samarbeid 

«For Egde var det krevende, men samtidig veldig meningsfylt å delta i utviklingen av dette verktøyet» uttaler Ann-Elisabeth Ludvigsen i Egde. «Det er sjelden vi får anledning til å utvikle ressurser som kan få så stor betydning for så vel enkeltmennesker, som for samfunnet som helhet.» 

Stine Sofie Senteret er et nasjonalt og gratis tilbud til barn og unge som har opplevde fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, eller har vært vitne til vold. Senteret organiserer og dekker hele oppholdet. Dette inkluderer reise og overnatting for barna sammen med sine trygge omsorgspersoner og søsken. Oppholdet varer fra mandag til lørdag, og det er et eget oppfølgingsteam som følger familien opp i etterkant i sine hjemkommuner.  

«Med deltakerappen har vi fått et verktøy som muliggjør håndtering av informasjon og administrasjon som er helt nødvendig. Samtidig bidrar det til å gi barna og deres familier en sikker håndtering av deres opplysninger. Gjennom trygg og god kommunikasjon med deltarne i forkant og etterkant av gjennomført kursoppholdet, opplever deltakerne at selve oppholdet strekker seg over lengre tid, og at forutsigbarheten og tryggheten til hva som møter dem under kursuken bedres» sier Nils Bjørn. 

 

Mestring og gode opplevelser 

Målet med kursoppholdet på Stine Sofie Senteret er å gi kursdeltagerne en trygg og god opplevelse, samtidig som de tilegner seg ny kunnskap. Dette vil hjelpe dem med å styrke egne ressurser gjennom mestring og positive opplevelser sammen med andre. Tilbakemeldingene fra deltakerne og forskning viser flere positive effekter etter endt opphold. Belastningene barna har opplevd blir ikke borte, men de blir lettere å leve med.  

Så langt har over 5000 personer, inkludert barn, voksne og søsken vært på opphold på Stine Sofie Senteret, og stiftelsen fortsetter å arbeide for at enda flere skal få et tilbud. 

«Vi i Egde oppfordrer alle til å spre informasjon om denne fantastiske stiftelsen og Stine Sofie Senteret, slik at enda flere barn og deres familier kan få tilgang til deres livsforvandlende hjelp. Sammen kan vi bidra til en verden der alle barn kan vokse opp i trygge og omsorgsfulle omgivelser» avslutter Ann-Elisabeth Ludvigsen i Egde.