Skip to main content
interaction-design-uia-guest-lecture-2 - UX

Gjesteforelesning på Universitetet i Agder – UX

4. oktober 2017 holdt Egde Consulting en gjesteforelesning i faget Interaction Design på Universitet i Agder, Grimstad, Forelesningen handlet om User Experience (UX) og Usability Goals for web. Studentene fikk et innblikk i hvordan man starter prosessen med å designe og utvikle en webløsning og hvilke faktorer man må tenke på. Blant annet at brukervennlighet og brukeropplevelser (UX) er viktig å tenke på helt fra starten av i et webprosjekt.

Studentene fikk også en utfordring hvor de skulle planlegge deres online portefølje. Spørsmål som studentene måtte tenke på under denne oppgaven var:

  • Hvem er brukerene?
  • Hvilket innhold er det brukerne dine leter etter?
  • Hvordan skal innholdet i din portefølje struktureres?

Ut i fra svarene på disse spørsmålene tegnet studentene opp wireframes til deres portefølje som ble presentert for resten av gruppa. Alle studentene fikk tilbakemeldinger på sine wireframes av Margrethe Moxnes som jobber som webutvikler hos Egde Consulting.

Studentene er nå et skritt nærmere til å designe og utvikle en webløsning som er tilpasset spesifikt til deres bruker og brukerens behov.

brukeropplevelse, design, UiA, ux