Skip to main content

Trusselvurdering Agder 2020

12. oktober 2020

Vi i Egde har alltid hatt et hjerte for Agder, og som det ledende konsulent- og teknologiselskapet i regionen er det derfor naturlig å se på hvordan vi som region forholder oss til trusselbildet. 

Vi ser ofte at sikkerhetsrapporter og informasjon om det regionale trusselbildet ikke er belyst av så mange aktører, og trenger flere nyanserte stemmer. Med dette mener vi at det er vanskelig å trekke tråder fra nasjonalt nivå ned til regionalt nivå. 

Årets rapport er preget av at samfunnet har vært preget av pandemien. Dette farger flere aspekter ved årets trusselvurdering selv om noen topplinjer fremdeles er like og som forventet.

Dette dokumentet er ment for alle Agders virksomheter som ønsker å vite noe mere om regionens digitale helsetilstand sett fra Egdes strategiske ståsted.

Året 2020 har vært preget av mange store og små utfordringer. Både innen den digitale hverdagen, og innen krisehåndtering generelt. 

Sammensetningen av sikkerhetsarbeid i en organisasjon består ofte av tekniske mekanismer, kultur, planverk og rutiner. Viktigheten av å sørge for god grunnberedskap innen alle områder, både i det digitale rom og innenfor beredskapsfeltet er helt essensielt. Dersom man har gode planer for håndtering av hendelser og en god plan for kontinuitet, vil man i de fleste tilfeller være godt rustet for enhver hendelse.

Risikosenarioer beskrevet i denne trusselvurderingen:

  • Agder i pandemi
  • Arbeidsledighet/Utenforksap
  • Den ukjente hendelse
  • Hybride trusler
  • Lammende operasjoner i det digitale rom
  • Påvirkningsoperasjoner
  • Spionasje

Dersom du ønsker en uforpliktende prat om trusselbilde for virksomheten din, er det bare å ta kontakt med en av oss.