Skip to main content

Teknologisk utvikling redder stadig flere liv, men blir sikkerheten ivaretatt?

Ann_Elisabeth Ludvigsen, Leder eHelse og offentlig sektor
2. september 2020

Egde og i4Helse har gleden av å invitere til et mini seminar om et av de viktigste områdene i forbindelse med den eksplosive utvikling vi opplever innen helseteknologi.

Forventninger og muligheter for hva som er mulig å løse gjennom teknologi øker stadig. Du får i dette webinaret høre om eksempler på innovasjon og teknologisk utvikling innenfor bransjen og hvordan vi blir mer sårbare når alt skal kobles på nett. Det er en forutsetning for digitalisering at vi håndterer sårbarheter, identifiserer risikoer og ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i de ulike e-helseløsningene. Vi tar et skråblikk på farten til utviklingen av medisinteknisk utstyr og du får høre om våre erfaringer med innebygd sikkerhet i utvikling av ehelse- og velferdsteknologi.

Hvem er seminaret for:

Dette seminaret er for alle som jobber med helseteknologiske løsninger og medisinsk-teknisk utstyr; helsetjenesten, forskere, leverandører og brukere.

Program

Tid: Torsdag 5. november kl. 08:30 – 10:00.
Sted: Webinar – Zoom