Skip to main content
Medlem av Eyde-klyngen

Stolt medlem av Eyde-klyngen

I sommer ble Egde Consulting medlem av Eyde-klyngen. Det digitale konsulentselskapet ønsker å gjøre Sørlandet til den mest attraktive regionen for digital verdiskaping.

– Vi forenkler med teknologi og digitale systemer. På den måten blir bedriften mer effektiv. Vi kan ofte løse utfordringer bedriftene har med det digitale, men vi har også respekt for at de er fagekspertene i sin bransje. Men vi kan bidra med de tingene rundt kommunikasjonen, for å øke verdiskapingen, sier Jøran Bøch i Egde Consulting.

Godt fungerende system

Det snakkes om den fjerde industrielle revolusjonen. Der digitalisering og robotisering skal utgjøre en stor forskjell når det gjelder konkurransedyktighet. For bedriftene som skal produsere mer effektivt, blir det viktig å automatisere og lage et godt fungerende digitalt system som forenkler arbeidsprosessene.

Egde Consulting ønsker å være en verdifull leverandør i Eyde-klyngen ved at de knytter sensorteknologi sammen med andre systemer i bedriften.

Forenkler

– Det er digitalisering i alle ledd. Vi har erfaring med komplekse systemer som behandler data i sanntid. Vi forbedrer, fornyer og forenkler både ved produksjon og tjenester. Vi finner problemet, og løser det, sier Bøch.

Han ser en stor fordel ved å være medlem av Eyde-klyngen. Her kan han møte problemstillinger som bedrifter har, og  på den måten lettere hjelpe dem med å utvikle et system som fungerer. Ikke bare for den enkelte bedriften, men også for andre bedrifter i klyngen og utenfor klyngen.

Tror på deling

– Vi har troen på å dele kunnskap, men selvfølgelig ikke bedriftsintern informasjon. Det er ofte relativt like grunnleggende problemstillinger de ulike bedriftene har. Prinsippet er mye det samme. Vi skal avdekke avvik fra en normaltilstand. Og vi skal forenkle med et digitalt system for å gjøre prosessen mer effektiv, sier Bøch.

Han er opptatt av standardisering. Men mest av alt at systemer kan snakke sammen. Interoperabilitet. Han ser at den nye teknologien som kommer, trenger et system for å kunne bli satt i verk. Som for eksempel hvordan vi kan bruke sensorteknologien.

Sponser kodeklubber

– Vi må skape en teknologi for å kunne anvende den voldsomme digitale akselerasjonen. Vi skal ikke konkurrere med de store digitale utviklerne på verdensbasis, men vi må følge med på hva de utvikler slik at vi lett kan anvende og integrere denne med den teknologien som kundene har, sier Bøch.

Bøch mener den digitale kompetansen stadig må bli bedre, og er derfor engasjert i å øke den digitale kompetansen blant unge. Egde Consulting sponser kodeklubber i Arendal, Tvedestrand og Grimstad i håp om å dyrke frem en generasjon som kan bli enda bedre på digitalisering enn vi er nå.

Les mer om Eyde-klyngen her

digitalisering, samarbeidspartnere, sørlandet