Skip to main content
To konsulenter i observasjonsrom

Statsforvalterens fellestjenester valgte Egde til Business Intelligence og datavarehusprosjekt

Statsforvalterens fellestjenester (tidligere Fylkesmennenes Fellesadministrasjon) valgte Egde som sin leverandør innen prosjektlederkompetanse og spesialistkompetanse innen Business Intelligence og datavarehus!

I sterk nasjonal konkurranse, der totalt 10 leverandører deltok, var det til slutt Egde som stakk av med seieren.

Statsforvalterens fellestjenester (STAF)

Statsforvalterens fellestjenester (STAF) får oppdrag fra kommunal- og moderniserings-departementet (KMD). En viktig del av STAF sitt oppdrag er å utvikle digitale tjenester og verktøy som bidrar til effektivisering og høyere måloppnåelse i embetene. Embetene har blant annet behov for tilgang til data til egen virksomhet (organisasjonsdata), styring og rapportering. Ledelsen trenger tilgang til rapporter og analyser som setter de i stand til å overvåke, foreta og følge opp beslutninger. Ved behov skal embete selv kunne lage nye rapporter og visualiseringer tilpassa hvert enkelt embete sitt behov.

Statsforvalterembetet får sine oppdrag fra flere fagdepartement. Koordineringsansvaret ligger også i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet har behov for tilgang til data til bruk i rapportering, og styringsparameter for å kunne måle aktivitet.

STAF skal på bakgrunn av dette starte et prosjekt med å kartlegge, anskaffe og utvikle et datavarehus med tilpassa selvbetjeningsverktøy som skal gjøre det mulig for embetene å finne, tilpasse og presentere nødvendige data som beslutningsgrunnlag.

Bli bedre kjent med Statsforvalteren

Valget av Egde som leverandør

Egde ble valgt som leverandør basert på en totalvurdering av pris og kvalitet. Oppdragsgiver trekker spesielt frem vår oppdragsforståelse i kombinasjon med rett erfaring, bredden i kompetansen og kapasiteten innen de relevante fagområdene.

«Vi er selvfølgelig svært stolte over å stikke av med seieren i en slik nasjonal konkurranse. Vi tar det som nok en bekreftelse på at vi har de kapabilitetene som til sammen gjør Egde til en foretrukken partner for digitalisering av våre kunders virksomheter»

«Vi har over tid bygget en portefølje av kompetanser, metoder og tjenesteområder som gir kundene den tryggheten at vi er deres partner innen digitalisering, over tid. Helt fra strategi, via implementering, og til kontinuerlig utvikling og gevinstrealisering» sier Gisle Stavland, leder salg og forretningsutvikling i Egde

Grunnmuren som arkitekturprinsippene Egde har arbeidet med for offentlige kunder, vil også gi STAF mulighet til å oppnå de offentliges mål om økt deling av data og bruk av data som en ressurs på tvers av sektorer. Arkitekturprinsippene våre støtter prinsippet om «kun en gang» og «orden i eget hus» ved at man ønsker å hente data direkte fra datakilden uten mellomlagring og uten å innføre risker m.t.p for eksempel personvern.

Egde ser frem til et spennende samarbeid, og ikke minst til å bli kjent med STAF og til å bidra til at de oppnår de gevinstene de ønsker.