Skip to main content

Sørlandets største tech- og næringslivskonferanse

Egde Consulting er en av initiativtakerne og medarrangør av Sørlandets største tech- og næringslivskonferanse Sørveiv Tech, som arrangeres i Kristiansand 1. november.

Sørveiv Tech er en nasjonal tech- og næringslivskonferanse om å skape, lede og vokse i det teknologiske skiftet. Konferansen er en arena for å lære, bli inspirert og dele om kreativ og bærekraftig anvendelse av ny teknologi.

Hvordan anvende teknologi til å skape bærekraftige forretningsmodeller? Hva gjør ledere for å lykkes med omstilling i det digitale skiftet? Hvordan kan tradisjonelle virksomheter og tech-startups skape suksess sammen. Dette er noen av de spørsmålene som konferansen vil ha fokus på.

Spekteret utvides ytterligere når «Sørveiv-paraplyen» har to påfølgende dager med Sørveiv Music Summit og Sørveiv Live. Fellesnevnere for Sørveiv som helhet er teknologianvendelse, digitalisering, entreprenørskap, talenter og gode opplevelser!

Sørveiv Tech er en tverrfaglig møteplass for alle som er opptatt av innovasjon og teknologi. Her møter du toppledere i næringslivet, ledere innen marked, innovasjon, teknologi, IT, gründere, investorer og studenter.

Sørveiv Tech er opptatt av talenter og nye generasjoner som skal drive utviklingen framover. Gründere og studenter innen ulike felt er derfor veldig velkomne og får sterkt rabattert pris!

Sørveiv Tech kobler folk og firmaer på tvers av bransjer. Gründere får treffe investorer og bedriftsledere. Utviklere kan møte IT-sjefer. Markedssjefer kan møte designere. Og så videre… Etter foredragene i plenum er ferdig kl. 17 tilbyr vi flere spennende muligheter. Mer info kommer!

Utover kvelden blir det mange spennende arrangementer og muligheter. I baren vil det vil det myldre av næringslivsfolk, gründere, studenter, musikkbransjefolk, artister og mange flere. Benytt sjansen til å bli kjent med folk du ellers ikke treffer!

Sjekk konferansen her

 

digitalisering, Innovasjon, kompetanse