Skip to main content
Sørdlandets olje og offshore konferansen

Sørlandets Olje- og Offshorekonferanse 2018

Sørlandets Olje- og Offshorekonferanse 2018 hadde fokus på konkurransekraft, utvikling og nye markeder. 

Det er hyggelig å kunne konstatere at det nå er mer optimisme i bransjen, representert bl.a. ved Ståle Kyllingstad, CEO IKM, som sa at de har en 30% økning i sin aktivitet både i desember 2017 og januar 2018 sammenlignet med samme måneder et år tilbake. 

NHO, ved Arvid Moss, tok for seg en av de store nasjonale utfordringene våre med fallende oljeinntekter og økende pensjoner. «Det er ikke en eldrebølge, men en varig heving av vannstanden» som Arvid sier det med tanke på at forandringene i vår demografi vil vedvare over tid.

Som nasjon så trenger vi å øke den samlede arbeidstimeinnsats med 13% for å opprettholde vår velferd. Vi trenger minst 600 000 nye arbeidsplasser og det er viktig at de nye arbeidsplassene bidrar økonomisk til fellesskapet på lik linje eller bedre enn de vi nå har mistet. Det er da ikke likegyldig hvor disse nye arbeidsplassene skapes, og NHO ønsker en målsetning om 2/3 må komme i privat sektor. Med ny kompetanse og omstilling ser NHO allerede det de kaller en «demokratisering på arbeidsplassene» ved at f.eks. en operatør nå kan gå rundt med en PAD og ved hjelp av sanntids-analyseverktøy kan ta avgjørelser som tidligere ble gjort av mellomledere. 

Betydningen av digital samhandling for å oppnå ønskede effektiviseringsresultater ble belyst fra flere hold. Flere av de 28 konkrete forslagene som Konkraft utvalget legger frem om norsk sokkel i disse dager belyser dette og da særlig samhandling på tvers. Pål Skogerbø var ennå mer konkret på dette da han presenterte MHWirth sin filosofi om åpne IT-systemer og hvilke imponerende resultater de har oppnådd i piloten på Songa Enabler. Et veldig godt eksempel på det vi liker å kalle digital samskapning.   

Spennende var det også å høre Roy Rødningen fra Fenner Madals fortelle om deres industrihistorie helt tilbake til 1775. Hvordan de samarbeider både med forskningsmiljøer og med Mechatronics Innovation Lab for bl.a. videreutvikle bruk av robotteknologi, og hvor tydelige de er på at en «digital nærhet» til kundene vil være avgjørende for Mandals i tiden fremover. 

Takk til DNB for nok en god olje- og Offshorekonferanse på Sørlandet, og John G. Bernander for å knytte den godt sammen som møteleder.

For oss er det selvfølgelig ekstra gledelig å se at alle tar opp behovet for digital samhandling og samskapning i og på tvers av verdikjedene.  

Innsikt, offshore