Skip to main content

Skybasert datavarehus legger til rette for moderne rapportering og avansert dataanalyse hos Gard

Utfordringen

Som et ledd i arbeidet med å bli mer skybaserte, skal datavarehuset til Gard flyttes til «skyen». I datavarehuset sammenstilles data fra ulike kilder for å gi et helhetlig bilde av informasjonen bedriften sitter på. Datavarehuset er på mange måter grunnmuren for videre Business Intelligence (BI) og analysearbeid. Ved å flytte dette til skyen, legges det til rette for moderne rapporteringsløsninger, avansert dataanalyse og lettere deling av data innad i organisasjonen.

Arbeidet

Egde bidrar med å gjenskape dagens ETL-prosesser (Extract Transform and Load/Ekstraher Transformer og Last) i skyen, ved bruk av Microsoft Azure sin Data Factory-plattform. I ETL-prosessene hentes data fra ulike kildetabeller før dataene kombineres og transformeres til nye tabeller som så lastes til datavarehuset.

Verdi for kunden

Hovedgevinsten fra dette prosjektet er tilgjengeligheten av data for videre bruk i organisasjonen. Ved å ha informasjon liggende i skyen kan den lett brukes til moderne BI-løsninger, stordata-analyse og tradisjonell rapportering.