Skip to main content

Sammen for videreutvikling av Agder – Er vi bevisste på hva som skal til for å styrke oss? 

Jøran Bøch

Daglig leder

Det er flere som i det siste har satt søkelyset på hva som skal til for at Agder tar det neste steget. For oss, og mange små og mellomstore bedrifter, er det avgjørende med forutsigbare rammebetingelser – ikke bare politisk, men vel så mye fra større virksomheter. 

Det skjer mye spennende på Agder; det grønne skiftet bl.a. representert ved havvind- og batterisatsninger, og nå sist med åpningen av Kunstsilo i Kristiansand. Det som går igjen i alt det positive, er at stadig flere heier på hverandre, ønsker hverandre vel og unner hverandre suksess. Og vi gjør det i ulike konstellasjoner. 

Når vi starta Egde for åtte år siden, var visjonen vår; «Sammen utvikler vi Sørlandet til den mest attraktive regionen for digital verdiskapning». Det aller viktigste ordet er nettopp sammen. Vi kan ikke få dette til alene, men med kunder, partnere, konkurrenter og akademia og på tvers av privat og offentlig sektor kan vi lykkes sammen. 

Vi må være bevisst på hvordan vi styrker hverandre. Hvis UiA i Grimstad og Kristiansand ikke skulle lykkes, påvirker det oss direkte. Det vil bli færre studenter som gjennomfører bachelor- og masteroppgaver, vi får trolig færre internships og det blir nedgang i kompetanse og talenter som vi kan beholde i regionen.  

Vi ser fra egne og eksterne analyser av vår vekst at Egde skaper stor verdi for Agder. En stor del av grunnlaget for dette er at vi har kunnet forholde oss til langsiktighet og forutsigbarhet hos mange store virksomheter i regionen (og senere nasjonalt). Det handler ikke om å få fordeler, men at de større virksomhetene har vært bevisste på at de setter rammebetingelsene, er en del av en næringskjede og kan være med å utvikle det lokale næringsliv på sin måte. Samtidig som vi konkurrerer på lik linje med andre om de spennende prosjektene. 

Det vi har opplevd som forutsigbare rammebetingelser har gjort oss risikovillige og satt oss i stand til å: 

  • Ansette 41 nyutdanna Bachelor- og Masterstudenter 
  • Ansette over 25 dyktige konsulenter som har tatt med seg partner og familie og flytta til Agder siden Egde ble starta i 2016  

Dette er vi stolte av, og det har gitt grobunnen til vår egen verdiskapning og vekst, og dermed forsterket verdiskapningen i det lokale næringslivet på Agder. Og det har gjort oss i stand til å ta steget fra regionalt til nasjonalt nivå. 

Det ga oss også kraften til å være en av de seks partnerne som i sin tid starta Techpoint. Den energien vi får av at flere og flere partnere nå blir med og løfter Techpoint til nye høyder, er god å ta med seg. Igjen for å sette Sørlandet «på kartet» og ta en nasjonal posisjon. At Techpoint ikke kunne vente, men bare «måtte» ta tidligere nevnte Kunstsilo i bruk allerede på årets arrangement, er også med på å spre energi og positivitet. 

Vi er en aktiv samarbeidspartner med flere fakulteter og institutter ved UiA, blant annet for å understøtte attraktiviteten deres.  Denne typen samarbeid krever bevissthet om vår rolle som en betydelig aktør i regionen. Vi kan bidra til å styrke andre virksomheters interne og eksterne posisjoner, og dermed forsterke regionen vår ytterligere. 

Sammen med andre private og offentlige aktører på Agder ønsker vi å videreutvikle regionen. Vi vil gjøre Agder attraktivt for nye og etablerte virksomheter, enkeltmennesker, familier og studenter. For oss handler det om samarbeid, synliggjøring, framsnakking og det å ville hverandre vel. 

Samarbeide når vi kan og konkurrere når vi må.