Skip to main content
Nokios 2017 Gisle Stavland Leder Salg og Marked Egde Consulting og Gunnar Mørne Direktør offentlig sektor og helse i Sopra Steria

Høydepunkter fra NOKIOS 2017 – Det digitale kappløp

Gisle Stavland Leder for Salg og Forretningsutvikling avbildet ovenfor sammen med Gunnar Mørne som er direktør for offentlig sektor og helse i Sopra Steria var på NOKIOS 2017 i Trondheim forrige uke. Nedenfor kan du lese hans oppsummering av høydepunktene og erfaringene han tok med seg hjem fra konferansen.

Hva var de viktigste temaene som ble diskutert?

Kappløpet om bedre samhandling

Det er et sterkt fokus på samhandling gjennom blant annet deling av innsikt/erfaring og samarbeid. Samarbeid er den nye konkurranseformen var et begrep som ble brukt.

NOKIOS delte også ut Fyrlyktprisen for 14. gang. Prisen blir tildelt en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor IT-området, som kan tjene som forbilde for andre og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor». Årets vinner ble Oslo Kommune for deres Min Side prosjekt som sikrer innbyggerne bedre innsyn.

Kappløpet om bedre kvalitet

NOKIOS gav oversikt over teknologisk utvikling på aktuelle og mye omtalte teknologier som robotics og kunstig intelligens, virtual/augmented reality og blockchain. I forbindelse med konferansen så har man utviklet Teknologiradaren som viser til status i teknologisk utvikling, dagens forutsetninger for bruk og på hvilken måte teknologiene kan drive effektivisering i offentlig sektor. Teknologiradaren er tilgjengelig på NOKIOS hjemmeside og anbefales å lese.

Kappløpet mellom det gode og det onde

I dette temaet hadde man fokus på hvordan teknologi endrer samfunnet der maskiner «overtar» for mennesker. Og på alle tingene som er og vil bli koblet til internett og som samler data om oss. Hva skjer med disse dataene? Hvilke konsekvenser har utviklingen og hvordan bør offentlig sektor jobbe for å ta styring de neste 5-10 årene?

Hva var det store høydepunktet under konferansen?

Det er vanskelig å trekke frem det største høydepunktet fra en slik konferanse ettersom bredden ofte nettopp er styrken, og det er noe for alle. For min del var det nyttig å være med på kurset om Lean Startup – hvordan få hurtig verdi av digitaliseringen, ved blant andre Jørund Leknes fra Kantega. Det å tørre å teste ut konsepter og ideer på reelle brukere så tidlig som mulig. På kurset jobbet vi i grupper rundt en spesifikk hypotese som vi skulle ta frem et MVP, Minimum Viable Product på, og som kunne brukes til å teste ut på brukerne og få tilbakemelding. Kunsten her er å ikke la seg friste å tenke løsning for tidlig.

Personlig er jeg overbevist om at Lean Startup burde brukes i mye større grad også innen det offentlige for å redusere risikoen for at man bruker opp budsjettene på tjenester som til slutt har liten reell verdi for sluttbrukeren, for eksempel innbyggerne.

Hva er de tre viktigste lærdommene du tar med deg fra arrangementet?

  1. Den offentlige sektoren er langt fremme i skoene på mange områder. Det er spennende initiativer på gang og det er økende innsikt i nyere teknologi som AR/VR, blockchain, kunstig intelligens, og robotisering og hvilken verdi disse kan ha.
  2. Vi i Egde Consulting har enda mer å bidra med til offentlig sektor enn både det vi og de kanskje er klar over. Vår teknologiforståelse kombinert med den erfaringen vi har bygget opp innen ulike industrier er helt klart en stor fordel for både kommunesektoren og de offentlige etatene. Vår evne til å anvende teknologi til å løse behov er nettopp det de trenger fremover. Utviklingen går fort, og den kommer til å være kontinuerlig.
  3. Det siste jeg vil trekke frem vet vi allerede, men det er verdt å gjenta. Det er viktig å være tilstede og delta aktivt på relevante konferanser, ikke bare for å få faglig påfyll og økt innsikt i de ulike bransjen, men også for å ta vare på gamle og bygge nye relasjoner. Man treffer mange spennende mennesker og selskaper som bringer verdi for deg selv, arbeidsgiveren din og ikke minst kundene. Hjem fra NOKIOS tar jeg med meg spennende muligheter som vi skal utforske videre.

 

Kommune, NOKIOS, Offentlig tjenesteutvikling