Skip to main content
Egde Consulting OTC Houston

Noen høydepunkter fra OTC i Houston

Som ifjor var vi på årets OTC i Houston. Vi var en del av Agder-delegasjonen, som igjen er en del av Norway2OTC, organisert av Greater Stavanger i samarbeid med bl.a. GCE NODE.

Som en del av Agder sitt pre-program til OTC deltok EGDE Consulting på NorTex seminaret «Leverage IoT, communications, social media and data science to protect civil infrastructure and save lives». Her var det flere gode presentasjoner, både fra CIEM på UiA og Kinder Institute ved Rice University. Vi fikk blandt annet godt innsyn i orkanen Harvey sine herjinger i og rundt Houston og hvordan man i etterkant av Harvey har brukt erfaringene og målingene fra Harvey til å justere mange av sine matematiske modeller for bedre å kunne forutse hvilke områder som blir rammet og hvordan de blir rammet.

På OTC i år var det tydelig å spore en større optimisme enn de to foregående årene. For vår egen del er det interessant at det er enda tydeligere fokus på digitalisering og at vi nå også ser fler og fler eksempler på at man tar i bruk kunstig intelligens og da særlig i form av «machine learning» nærmere og nærmere det operative.

Digitalisering i olje- og gass-sektoren ble ellers diskutert i en heldags workshop under OTC. «NorTex Data Science Cluster» var igjen «host» for «Offshore Data Analytics workshop» den 2. mai. Fokus på innsikt og forståelse for hvordan virksomheter kan få forretningsmessige fordeler ved å implementere løsninger som kobler data fra enkelte og sammensatte sensorer sammen og bruker data analyse, «machine learning», etc. for å kunne få beslutningsstøtte til operative beslutninger. Mange gode presentasjoner og engasjerte deltagere i flere «workshops» underveis belyste temaer som: nye digital teknologier, avansert overvåking og analyser og utfordringer med tilkoblinger i en IoT verden. Dere kan finne mer informasjon på http://nortexdatascience.org/

Det blir spennende å være med på videreutviklingen av den pågående digitaliseringen innen olje- og gass-sektoren. Fra seminaret før selve OTC så tar vi også med oss gode diskusjoner med professorer fra Rice University som bekrefter våre teser rundt bruk av velferdsteknologi og personifisering av denne for forskjellige grupper kronikere. Det hadde vært veldig spennende og fått til et prosjekt på tvers av Atlanteren rundt dette.

 

OTC