Nkom har nylig signert kontrakt med leverandørene Egde og Norkart for utvikling av Ekomportalen, et kartbasert nettsted med nyttig informasjon som tilrettelegger for økt utbygging av høyhastighetsbredbånd, i henhold til bredbåndsutbyggingsloven. Formålet er å etablere en offentlig sentral nettbasert informasjonstjeneste med informasjon om passiv infrastruktur som er egnet for fremføring av bredbånd i valgt område. Foto: Gunstein Myre/Nkom - illustrasjonsfoto

Nkom har valgt Egde og Norkart som leverandør av Ekomportalen

Nkom etablerer nå Ekomportalen, et kartbasert nettsted med nyttig informasjon som skal tilrettelegge for økt utbygging av bredbånd, i henhold til bredbåndsutbyggingsloven. Egde og Norkart har fått kontrakten med å utvikle portalen som skal lanseres i første kvartal 2021.

Egde og Norkart er valgte leverandører

– Utviklingen av Ekomportalen vekket interesse i markedet hos mange dyktige leverandører av denne type tjenester. Anbudskonkurransen ble publisert i april, og vi fikk inn fire kvalifiserte tilbud, forteller teknologidirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nkom har nylig signert kontrakt med leverandørene Egde og Norkart, og forventer at første versjon av Ekomportalen er ferdig utviklet og kan lanseres i løpet av første kvartal 2021.

– Egde og Norkart ble valgt fordi de presenterte en god løsning for utvikling i samarbeid med Nkom og bransjeaktører. De har relevant erfaring og tilbyr en effektiv utvikling av en sikker portal som ivaretar brukernes behov på en god måte, sier Heimdal.

– Vi er utrolig stolte av å kunne dele denne nyheten! Dette oppdraget er nok et eksempel på at vi i Egde konkurrerer på nasjonalt plan. Vi har fra første dag hatt troen på kraften i gode samarbeid, og at vi nå skal realisere Ekomportalen sammen Norkart og Nkom er utrolig spennende, sier Gisle Stavland, Leder salg og forretningsutvikling.

– Det er virkelig spennende å bistå Nkom med å utvikle en så viktig nasjonal løsning basert på en moderne, smart og modularisert arkitektur. Dette vil være en løsning hvor Nkom enkelt kan følge med i teknologiutviklingen og som vil gi Nkom mange gevinster og muligheter fremover, forteller Kristian Korsvik, rådgiver og prosjektleder i Egde for Ekomportalen.

Om kontrakten

Kontrakten omfatter implementering, utvikling, drift og vedlikehold av den offentlige sentrale informasjonstjenesten Ekomportalen.

Formålet er å etablere en offentlig sentral nettbasert informasjonstjeneste med informasjon om passiv infrastruktur som er egnet for fremføring av bredbånd i valgt område. Portalen skal også inneholde informasjon om planlagte og pågående gravearbeider. I tillegg vil portalen gi mulighet for at ekomnetteiere kan synliggjøre sine fibertjenester og overføringskapasitet, noe som kan stimulere til økt konkurranse i dette markedet.

Utviklingsfase i dialog med brukere

– Parallelt med utviklingen av Ekomportalen kommer vi til å gå i dialog med både infrastruktureiere som er pliktig å levere inn informasjon til portalen, og dessuten bredbåndsutbyggere som er brukere av løsningen. Det er viktig for oss at vi i fellesskap bidrar til at portalen inneholder relevante og etterspurte opplysninger, gir en god brukeropplevelse og er nyttig for bredbåndsutbyggere, presiserer Heimdal.

– Den første versjonen av Ekomportalen som lanseres neste år vil være utviklet for å tilfredsstille lovkrav i henhold til bredbåndsutbyggingsloven. Men på sikt ser vi et spennende potensial for også å videreutvikle løsningen slik at den skaper enda mer verdi for ekombransjen og samfunnet for øvrig, sier teknologidirektøren i Nkom.

Om Ekomportalen

Ekomportalen er beskrevet i den nye bredbåndsutbyggingsloven som trådte i kraft 1. juli. Den nettbaserte kartportalen og et nettsted med supplerende informasjon skal tilrettelegge for økt utbygging av høyhastighets bredbånd.

I tillegg til de lovpålagte kravene i Bredbåndsutbyggingsloven, vil det i Ekomportalen også etableres en mulighet for ekomnetteiere til å synliggjøre overføringskapasitet de kan tilby til andre bredbåndstilbydere.

Kontaktpersoner

  • Nkom: Per Eirik Heimdal, Avdelingsdirektør. Send E-post. Tlf. 474 08 304.
  • Nkom: Camilla Broch Pedersen, Seksjonssjef. Send e-post. Tlf. 918 89 259.
  • Egde: Gisle Stavland, Leder salg og forretningsutvikling. Send e-post. Tlf. 905 48 313

Les mer om Nasjonal kommunikasjonsmyndighet her