Skip to main content
Studenter og næringsliv i dialog

Næringslivet og Akademia – Sammen står vi sterkere

Hvordan kan man formidle til studentene at det er en stor fordel å ha kontakt med næringslivet under studiene? Hvordan kan et samarbeid mellom næringslivet og akademia være produktivt? To helt forskjellige enheter med forskjellige behov. Til tross for forskjellene og behovene, så er det store muligheter til å bygge oppunder hverandre ved å lage en kobling mellom akademia og næringslivet.

  • Begge sektorene kan dele kunnskap på tvers
  • Akademia får tilgang til reelle prosjekter og kundecaser
  • Studenter får ett innblikk i arbeidslivet
  • Det er en unik mulighet til å knytte bekjentskap mellom hver part

 

En egds historie

Margrethe var ferdig med Bachelorstudiet i 2006. Siste dag på Høgskolen i Agder (nå Universitetet i Agder, UiA) kom som julekvelden på kjærringa. Etter seremoni for fullført Bachelorstudie og med diplomet i handa ringte hun hjem og sa:

«Nå er jeg ferdig på skolen….hva gjør jeg nå?»

Svaret hun fikk var:

«Nå skal du søke jobb.»

Som student tenkte hun aldri på, og forsto heller ikke viktigheten av, å knytte kontakter i næringslivet. I løpet av studietiden hadde hun hatt både sommerjobber og deltidsjobber. Men som stuepike, servitør og butikkmedarbeider. Ikke noe som kunne gi henne relevant arbeidserfaring eller hjelpe henne å bygge ett nettverk i fagfeltet og ingenting som kunne gi henne relevante referanser.

På den tiden var det et krevende arbeidsmarked, og jobbsøkeprosessen var slitsom og hard. Margrethe søkte landet rundt, og reiste på jobbintervjuer både i nord og i sør. Men fikk det samme svaret overalt:

«Vi ønsker noen med relevant arbeidserfaring.»

Noen år senere startet hun på Masterstudiet på UiA. I forbindelse med studiene reiste hun på en skoletur til USA. Hvor de blant annet besøkte California State University Northridge (CSUN), og to oncampus bedrifter. Begge oncampus bedriftene tilbydde reelle prosjekter fra reelle kunder, lønn og credits (ellers på norsk kjent som studiepoeng). Margrethe så straks verdien av denne muligheten. Det resulterte i et studiesemester på CSUN med internship hos en av oncampus bedriftene. Her fikk hun relevant arbeidserfaring både i forbindelse med reelle prosjekter, kunder, jobbe i team og agilt med scrum metodikk og fikk relevante referanser.

Etter endt studie var hun nyutdannet og kunne samtidig vise til relatert arbeidserfaring og referanser. Dermed sto hun sterkere i arbeidsmarkedet enn det hun hadde gjort tidligere. Det resulterte i at hun fikk fast jobb hos Egde. Og som en Egd og tidligere student har hun fortsatt jevnlig kontakt med UiA både i forbindelse med eksamensensur og gjesteforelesninger.

Dele kunnskap

Næringslivet og akademia har en unik mulighet til å kunne dele kunnskap ved å holde gjesteforelesninger for hverandre. Ansatte i næringslivet kan dele kunnskap ved å holde gjesteforelesninger på universitetet, og i gjengjeld kan ansatte på universitetet holde workshops for ansatte i næringslivet. Egde har feks holdt gjesteforelesning i Interaction Design på UiA og foreleser i samme faget har holdt en workshop for oss i Egde om brukeropplevelser.

For studentenes del, kan det være spennende å se når noen fra arbeidslivet deler hvordan de jobber med faget.  Ved eksamenstider er det behov for eksterne sensorer på universitetene og høgskolene. Med kontakten mellom akademia og næringslivet, så har universitetene potensiale til å ha flere eksterne sensorer de kan spørre om bistand til eksamensensur. Dette gir næringslivet ett innblikk i både ny teknologi og metodikk samt eventuelle fremtidige kandidater til prosjekter, internships eller rekruttering.

Relevante prosjekter

Akademia og næringslivet kan ha en dialog i forbindelse med prosjekter, bachelor- og/eller masteroppgaver. Universitetene kan også legge opp til at studiene skal inkluderer fag/prosjekter innenfor næringslivet. Dermed får universitetene og studentene tilgang til konkrete prosjekter, enten mot bedriftens kunder eller internt. Bedrifter har en unik mulighet til å hente inn eksterne ressurser til å løse egne utfordringer. Studentene får dermed en fot innenfor næringslivet og kan bygge nettverk og relevant erfaring, og næringslivet kan bruke mindre av egne ressurser på interne prosjekter.

Innblikk i arbeidslivet

Via et internship får studenter en unik mulighet til å bygge nettverk, jobbe med konkrete prosjekter, sammen med andre kollegaer som man kan lære mye av. I tillegg får de erfaring i å jobbe mot reelle kunder, kommunikasjon med kunde og kundeservice. Dermed får studenten både studiepoeng, relevant arbeidserfaring og referanser. Noe som er særdeles verdifullt etter ferdig utdannelse. I tillegg opplever studenten å bli kjent med bedriften, miljøet og kollegaer.

UiA observerer at studenter som har hatt prosjekter og eller internship hos Egde har skaffet seg verdifull erfaring fra næringslivet, og stiller sterkere når de siden skal ut og søke jobb. Det gir også en god bekreftelse underveis i studiet å se at det man faktisk blir undervist i, og arbeider med på studiet, har relevans i arbeidslivet etterpå. En god oppfølging fra ekstern oppdragsgiver er viktig både når man gjennomfører internships og prosjekter og her leverer Egde varene, i følge UiA. Det å komme inn i en organisasjon av en viss størrelse er på mange måter en fordel da man har større mulighet til å ivareta studentene også dersom oppdragsmengden blir veldig stor.

Knytte bekjentskap

Rekrutteringsprosessen for næringslivet går gjerne smidigere når studenten er kjent fra før i bedriften i forbindelse med tidligere prosjekter. F.eks bachelor/master-oppgave eller internship. Studenter som allerede har hatt en tilknyttning til næringslivet, vil ha større jobbmuligheter dersom de kan ta i bruk et relevant oppbygd nettverk (1). For universitetene kan det føre til en større ansattelsesrate blant ferdigutdannede studenter, som kan resultere i et mer attraktivt studietilbud.

I Egde ser vi at studenter som har hatt oppgaver og/eller internships via Egde, kjenner bedre til oss som organisasjon. Dermed har de allerede knyttet bånd til bedriften og har en relasjon til kollegaer. Det kan gi de en trygghet på at de passer inn i kulturen og arbeidsmiljøet. Noe som igjen kan gjøre overgangen fra studentliv til arbeidsliv smidigere.

En kommende egds historie

Sommeren 2022 hadde Jeanett sommerjobb hos Egde. Hun hadde akkurat avsluttet sitt andre året på «Dataingeniør med software utvikling» på UiA. Impostersyndromet viste seg allerede før første arbeidsdag og tanker som «Er jeg god nok?», «Hvor mye forventer de?» og «Kan jeg dette?» dukket opp. Men det tok ikke lang tid før hun ble godt kjent med både teamet og andre kollegaer. Og i tillegg så hun at arbeidsoppgavene inkluderte teknologi hun hadde lært på studiet. I løpet av sommeren jobbet hun med React og Storybook og merket at hun lærte utrolig mye av å jobbe med ett konkret prosjekt over en lengre periode.

Høsten samme året skulle hun velge et valgfag, hvor ett av valgene var praksis i arbeidslivet. Flere studenter frarådet henne å velge dette, og insisterte på at hun burde heller velge et fag på universitetet. Men Jeanett ønsket gjerne praksis hos Egde da hun trivdes godt der under sommerjobben. Hun valgte derfor praksis hos Egde. I løpet av høsten jobbet hun i multidisplinære team og utviklet blant annet nettsiden for Rasteplassen i Grimstad. Hun fikk jobbet enda mer med React, TypeScript og Chakra UI og opplevde at det var fint å veksle mellom studiene og arbeidsdagene i Egde. Hvor Egde ble som et avbrekk fra studiene.

I løpet av denne perioden fikk hun spørsmål om hun hadde noen planer for høsten 2023. Jeanett svarte at hun ønsker å jobbe. Hun fikk til svar:

«Gi beskjed dersom Egde er et alternativ.»

Og det var det absolutt. Så fra og med høsten 2023 er Jeanett fast ansatt i Egde.

«Jeg gleder meg!»

Sammen står vi sterkere

Egde og UiA samarbeider ofte på prosjekter og oppgaver, samt studenter på UiA kommer inn til Egde via internships. Egde verdsetter denne kontakten høyt og har ved flere anledninger fått inn ny arbeidskraft via disse ressursene.

Det å ha et oppegående og relevant næringsliv i regionen, med god tilknytning til universitetet, er svært verdifullt for universitetet. Dette gjelder både underveis i utdanningen, men også for å kunne vise til at relevante og interessante jobber som er aktuelle etter endt studium. UiA bruker aktivt i markedsføringen på universitetet at de kan tilby spennende internships i regionen samt spennende prosjektoppgaver i samarbeid med regionalt næringsliv der Egde er en sentral partner.

Sammen står vi sterkere.

 

Referanser

  1. Ahmed F, Fattani MT, Ali SR and Enam RN (2022) Strengthening the Bridge Between Academic and the Industry Through the Academia-Industry Collaboration Plan Design Model. Front. Psychol. 13:875940. doi: 10.3389/fpsyg.2022.875940 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.875940/full

 

 

Skrevet av:

Margrethe Moxnes, Interaksjonsdesigner og Webutvikler – Egde,
Morgan Konnestad, Førstelektor – UiA