Skip to main content
mechatronics innovation lab_Egde Consulting

Mechatronics Innovation Lab er viktig for Sørlandet og Norge!

Et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder.

Mechatronics Innovation Lab, MIL, er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilot-testing og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og tjenester. Særlig til offshoreindustrien og til produksjons- og materialprosessindustriene.

Formålet for MIL er å styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette vil redusere tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon for nye produkter og teknologier og derved styrke kundenes konkurranseevne.

MIL er viktig for Sørlandet og Norge. For oss i Egde er det godt å få en slik lab som nærmeste nabo i teknologiparken i Grimstad. Vi ser at våre egne testtjenester, for eksempel relatert til «Enhanced System Verification» og «Hardware In the Loop», etterhvert kan utføres i eller relatert til MIL.

Vi er allerede idag aktivt representert i MIL gjennom deltagelse i styret.

Innovasjon, Innsikt, Partnere, sørlandet, Teknologi