Skip to main content

Mangfold og inkludering i Egde: En styrke for innovasjon og samarbeid 

Renate Ommundsen

Leder Mennesker & Kultur

Vet du historien bak vår logo?  

For oss Egder er logoen mer enn bare et visuelt merke – den er også en refleksjon av våre verdier. Med flere farger og ulike fonter, symboliserer logoen vårt sterke engasjement for mangfold og inkludering.

Vi tror på kraften i mangfold og verdien av forskjellige perspektiver, i mellommenneskelige relasjoner og tverrfaglige teamleveranser. Derfor feirer vi mangfold og diversitet året rundt. Vår logo er designet med tanke på styrken i mangfoldet, og som et bevis på vårt løfte om å skape en inkluderende og aksepterende arbeidsplass for alle.

Tverrfaglig kompetanse styrket av mangfold 

En av de største fordelene ved å ha en mangfoldig arbeidsstyrke er den tverrfaglige kompetansen som oppstår når mennesker med ulike bakgrunner og erfaringer kommer sammen. Hos oss ser vi hvordan mangfoldet av ansatte bidrar til å heve vår samlede kompetanse. Når ulike perspektiver møtes, skapes det nye ideer og løsninger som vi kanskje ikke ville ha tenkt på ellers. 

Våre tverrfaglige team består av eksperter fra de ulike faggruppene vi har i Egde; Brukeropplevelse & design, Utvikling, Test & kvalitetssikring, Sikkerhet, Strategisk rådgivning, Data & Analyse og Prosjekt & prosessledelse.  Dette mangfoldet av fagområder, kombinert med en rikdom av kulturelle og personlige bakgrunner, gjør oss i stand til å levere bærekraftige digitale løsninger som virkelig møter kundenes behov. 

Mangfold i Egde 

Mangfold i Egde handler ikke bare om faglige ferdigheter, eller om hvor mange kvinner eller menn vi er, eller hvor mange nasjonaliteter vi representerer – men hvor godt vi faktisk klarer å inkludere alle de ulike individene som jobber hos oss. Vi verdsetter mangfold i alle dets former – enten det er kulturelt, etnisk, kjønnsmessig eller aldersmessig. Vi tror at en arbeidsplass som verdsetter og respekterer forskjeller, er en arbeidsplass hvor alle føler seg inkludert og verdsatt. 

Fokus hele året 

Mangfold og inkludering er ikke noe vi bare fokuserer på i spesifikke perioder. Dette en del av vår daglige praksis. Vi jobber kontinuerlig med å skape en kultur hvor alle kan være seg selv, uavhengig av bakgrunn eller identitet. Det er essensielt for å bygge et sterkt team som kan møte fremtidens utfordringer med kreativitet og mot. 

Åpen og transparent kultur 

For å virkelig dra nytte av mangfoldet, er det viktig å ha en åpen og transparent kultur med rom for alle. Vi oppmuntrer til åpen kommunikasjon og tilbakemeldinger. Vi tror på en arbeidsplass hvor alle kan uttrykke sine meninger og ideer uten frykt for å bli dømt eller ekskludert – dette er med på å skape psykologisk trygghet, og et miljø hvor innovasjon og samarbeid kan blomstre. 

Mangfold og inkludering er ikke bare «trend» ord hos oss; de er grunnleggende verdier som driver vår suksess. Ved å omfavne tverrfaglig kompetanse, mellommenneskelig mangfold og en åpen kultur, skaper vi en arbeidsplass hvor alle kan bidra til sitt fulle potensial. Vi er stolte av å støtte mangfold hele året og ser frem til å fortsette å bygge en inkluderende fremtid sammen!