Skip to main content

Lønnsom digitalisering

Grimstad Næringsforening, Egde Consulting AS og Sørlandets Europakontor inviterer til fire fagsamlinger under hovedtemaet Lønnsom digitalisering.

Målet med samlingene er å skape en større forståelse og kunnskap for hvordan digitalisering kan være et verktøy og en muliggjører for å utvikle din virksomhet for å møte morgendagens krav og fortsatt være en lønnsom bedrift. Digitalisering kan for mange være et utfordrende begrep å få helt tak på. Daglig hører vi om begrepet og andre ord og uttrykk som industri 4.0, kunstig intelligens, robotisering, Agile, Lean, disrupsjon, transformasjon, gevinstrealisering, informasjonsforvaltning, nye drifts- og forvaltningsmodeller etc. Noen går så langt som å si – «Digitaliser din virksomhet, eller legg den ned».

Det er lagt opp til ulike temaer pr. samling med innhold av teori/beste praksis, bedrifts-historier og praktiske gruppeoppgaver.

Faglig innlegg og fasilitering:

 • Sparebanken Sør
 • Egde Consulting
 • Nye Veier
 • Bilagos
 • Telenor Maritime
 • Volvo Car Norway
 • Dyreparken Utvikling
 • UIA

Målgruppe

 • Private og offentlige virksomheter
 • Toppledere
 • Mellomledere
 • Medarbeidere med ansvar for strategisk utvikling, tjeneste-utvikling, digitalisering og/eller innovasjon

Tidspunkt – sted

 • Torsdag 29. august kl 08:30 – 12:00 – Hvorfor digitalisere? – en strategisk tilnærming
 • Torsdag 26. september kl 08:30 – 12:00 – Teknologi – hvilke utviklingstrender ser vi og hvordan utnytte mulighetene?
 • Torsdag 7. november kl 08:30 – 12:00 – Kundedrevet digitalisering – hvordan ivareta kunden og brukerne i en digitaliseringsprosess?
 • Torsdag 28. november kl 08:30 – 12:00 – Gjennomføring – hvordan sikre ønsket resultat og følge dette opp underveis?

Alle samlingene vil være i Teknologiparken, Grimstad.

Pris

 • Kr 2.400, for medlemmer av Arendal Næringsforening og Grimstad Næringsforening (og underliggende foreninger)
 • Kr 5.900, for alle andre (normalpris)

Prisen inkluderer alle fire samlingene

For påmelding, send e-post til: arrangement@egdeconsulting.no

Påmeldingsfrist: 16. august

digitalisering, Innovasjon, kompetanse