Skip to main content
Hvordan kartlegge din virksomhets kompetanse

Hvordan kartlegge din virksomhets kompetanse

Kunnskap og kompetanse er i dag blitt den viktigste verdien og innsatsfaktoren i flere og flere bedrifter.

Dette er fordi virksomheten i seg selv ikke skaper verdi, men fordi det er menneskene som arbeider i bedriften som skaper verdi gjennom bruk av sin kunnskap og kompetanse. Det er derfor viktig at bedriften er sammensatt av de riktige menneskene, kompetansen og kapabilitetene som sammen arbeider for å oppnå virksomhetens langsiktige visjon og strategiske mål.

Synes du det er vanskelig å komme i gang med kompetansekartlegging og planlegging? Hvordan kan du identifisere hvilke behov for kompetanse, og kapabiliteter du har for å kunne implementere virksomhetens strategi for å nå dine mål og oppnå konkurransefortrinn over dine konkurrenter?

Egde har utviklet en modell for hvordan du kan kartlegge din virksomhets fremtidige kompetansebehov, og velge strategi for hvordan du kan skaffe deg den kompetansen og kapabilitetene du trenger. Kompetansekartlegging kan gjøres på flere nivåer f.eks. for virksomheten som helhet eller avdelingsvis, og er selvfølgelig ikke en engangs foreteelse, men en aktivitet som bør gjøres ved jevnlige mellomrom.

Det første du bør gjøre er å gjøre en behovsavklaring. Dette kan du gjøre ved å analysere virksomhetens nåværende tilstand gjennom en situasjons- og konkurranseanalyse. Dette vil gi deg et godt bilde på hvordan dere arbeider i dag og hvilken kompetanse og kapabiliteter virksomheten allerede besitter i dag.

Når du har kontroll på dagens situasjon bør du forsøke å beskrive hvordan virksomheten skal arbeide i fremtiden basert på virksomhetens langsiktige visjon og mål, uten å ta hensyn til hva som er mulig å gjøre i dag eller la deg begrense av eksisterende teknologi.

Ved å sammenlikne virksomhetens fremtidsvisjon og nåværende situasjon vil du få et bedre bilde på hvilke områder virksomheten mangler kompetanse og kapabiliteter innenfor. Det er dette kompetansegapet du vil måtte dekke for å kunne oppnå konkurransefortrinn ovenfor dine konkurrenter, og det finnes flere strategier som kan brukes alene eller i kombinasjon for å dekke dine kompetansebehov.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan du kan dekke ditt behov for å styrke og utvide din bedrifts kompetanse og kapabiliteter.

Innsikt, kompetanse, Kurs, tjenester