Agderkonferansen EGDE Consulting

Egde Consulting er blant årets kandidater til Agdering sin kompetansepris 2018

Agdering fikk inn mange gode forslag til kandidater, med god spredning, både geografisk og faglig. I første runde har juryen sett seg ut aktuelle kandidater, som deretter følges tettere opp for å kartlegge deres kompetansearbeid.

Det er et godt utgangspunkt med så mange gode kandidater fra mange ulike bransjer. Det er imponerende å se hvor mye godt kompetansearbeid som gjennomføres i regionen.

Juryen har besluttet at følgende kandidater er aktuelle for kompetanseprisen 2018:

GE Healthcare

Kitron

Evjeklinikken

Andersen Mek. Verksted

Egde Consulting

Agder Energi

Flekkefjord Elektro

Hennig-Olsen Is

Av disse skal tre velges ut og innstilles for Agderings styre i januar. Vinneren blir annonsert under Agderkonferansen, 22. januar 2019.

agder