Skip to main content
Grimstad forretningsbygg grimstad Sørlandet Vår historie

Vår historie – så langt!

Egde Consulting ble formelt stiftet våren 2016, men vår historie og våre røtter går tilbake til 1980-tallet.

Det var det året Oddvar Brå brakk staven at Elektrisk Bureau bestemte seg for å etablere en teknisk telecom virksomhet på Hisøy utenfor Arendal. Senere ble EB kjøpt opp av ABB, og det året Berlinmuren falt kjøpte Ericsson telecomdivisjonen til ABB i Norge. Det er der vi har våre røtter.

Dagens virksomhet ble etablert i 2002 etter at Ericsson gjorde store omstruktureringer i sin internasjonale FoU organisasjon. Vi var først en del av Teleca konsernet, men ble i 2007 en del av Devoteam.

Etter å ha vært en del av internasjonale konsern i mange år, fikk vi endelig sjansen til å stå helt på egne ben våren 2016. Det var en sjanse vi grep. Vi er godt fornøyd med et lokalt og ansatteid eierskap hvor korte beslutningsveier gjør oss bedre istand til å utnytte muligheter i en stadig mer dynamisk verden.

Ved inngangen til 2017 resulterte dette i oppkjøpet av Engage Kommunikasjon som nå er en del av Egde. Det er med å styrke en allerede ledende posisjon i markedet med et bredere tjenestespekter og en økende kundeportefølje.

egde, sørlandet