Skip to main content
Workshopssituasjon

Google designsprint – En uke fra idé til ferdigtestet løsning

I arbeidet med et nytt produkt, en strategi eller en tjeneste ender man ofte opp i prosesser som trekker ut i det uendelige, produkter som er nesten klare til lansering i månedsvis og beslutninger som aldri blir tatt. Samtidig vet vi veldig godt at vi lever i en verden hvor endringer skjer raskt, konkurransen er hard og forbrukerne er kravstore. Vi har rett og slett ikke lenger tid til å bruke for lang tid på å utarbeide forslag, evaluere og vurdere.

Google Designsprint er en metode for effektiv problemløsning som omsetter idé til løsning raskt, og gir oss verdifull læring og testing på sluttbruker. Metoden setter en stopper for lange diskusjoner og tvinger frem handling.  Av og til er det rett og slett lurt å ikke ha for mye tid, hvis vi skal tro skaperne bak Google Ventures «Sprint» metode.

Alt som kreves for å gjennomføre en designsprint er en idé, et tverrfaglig team og 5 hele dager til disposisjon. Metoden leder teamet gjennom hver dag fra mandag – fredag på en stødig og systematisk måte.

Så hvorfor kan Google designsprint fungere for deg og din bedrift? Det er ikke bare den korte tiden fra idé til læring som gjør denne metoden egnet for å komme videre med et problem eller utfordring. John Zeratsky, en av forfatterne av Sprint-boken, forklarer godt i en artikkel i Harvard Business Review hva det hele handler om:

Hjelper deg å starte

Ofte kan store spørsmål og avanserte problemstillinger virke uoverkommelige og vanskelige å angripe. Et kort, definert prosjektløp tvinger deg og teamet til å starte, uansett hva utgangspunktet er.

Gjør abstrakte problemer eller idéer mer håndterbare

Sprinten forutsetter at du raskt klarer å ta en idé eller et problem fra teori og antagelser til noe håndterbart og testbart som kan prototypes og testes i løpet av noen få dager.

Man fokuserer på det som er viktig

Sprinten starter mandag med en hel dag der teamet definerer utfordringen de har og konkretiserer arbeidet. Dette rydder opp i mye støy som ellers ville forsinket prosessen.

Tvinger frem effektive beslutninger

Sprinten bidrar til at man i større grad skjærer gjennom, i stedet for at man bruker lang tid på endeløse diskusjoner. Større fokus på testing og fakta i beslutningene, mindre fokus på antagelser og følelser.

Rask oppfølging og enklere å planlegge veien videre

Sprinten gir teamet selvtillit på at man er på riktig vei. Det gjør det lettere å sette i gang utvikling av produkt eller tjenester, fordi man har fått verdifull input på hva som er viktig for sluttbrukeren.

Så, dersom du har et problem, en ide eller en mulighet kan det å kjøre en designsprint absolutt anbefales for å få rett fokus, beslutte raskere og skape en arbeidsplass hvor man beveger seg fremover med det fokuset som trengs i dagens marked.

Ønsker du å lære mer om Google designsprint eller trenger hjelp til å fasilitere en sprint? Ta kontakt med Karianne Øydegard Ormseth.

For mer nyttig informasjon om Google design sprint:

designprint, Innovasjon, strategi