Skip to main content
Flere Lean sertifiserte på Agder i mars

Flere Lean sertifiserte på Agder i mars

9-12. mars 2017 arrangerte Egde kurs i Lean og kontinuerlig forbedring hvor 11 personer ble sertifisert til Lean Yellow Belt og Lean Green Belt.

I løpet av 4 dager, gjennom forelesning, erfaringsutveksling, diskusjoner, spill og gruppeoppgaver, sugde deltagerne til seg kunnskap fra kursholderne Arild Førsund, Brian Maxwell Lund og John-Are Tharaldsen fra Lean Akademiet.

De to første dagene av kurset gikk med til å gi deltakerne en grunnleggende innføring i teori, filosofi, metodikk, verktøy og hva som kjennetegner en virksomhet. Kunnskapen de hadde lært ble deretter testet ut og tatt i bruk under praktiske øvelser. Deltakerne fikk med dette se hvilken effekt prinsippene og metodene for å fjerne sløsing og forbedre arbeidsprosesser faktisk hadde i praksis, og fikk verdifull erfaring med bruk av forskjellige verktøy.

I de påfølgende dagene ble fokus rettet mot ledelse og endringsledelse, virksomhetsstyring (Hoshin Kanri), suksesskriterier for innføring av Lean metodikk og kultur i egen organisasjon, gruppeoppgaver med fokus på å gi erfaring i å fasilitere tavlemøter, bruke A3 problemløsning, 5S og verdistrømsanalyse.

Finn ut av hvordan du kan få til kontinuerlig forbedringsarbeid ved bruk av Lean i din virksomhet.

Ønsker du å lære mer om hvordan drive kontinuerlig forbedringsarbeid i din bedrift? Det er fortsatt mulighet til å melde seg på kurset som vi gjennomfører den 9-10. mai. 2017.

kompetanse, Kurs, Lean, sørlandet, virksomhet