Skip to main content

Endring i fokus – et oppfølgingssystem for å øke pasientens motivasjon og fremskritt

Utfordringen

Evjeklinikken er et senter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt. Sentralt i behandlingsmodellen står tanken om å gi hjelp til selvhjelp. Livsstilsendringer er noe pasientene kontinuerlig må jobbe med også etter at programmet hos Evjeklinikken er avsluttet.

Egde og Evjeklinikken har jobbet sammen om å utvikle et oppfølgingssystem som gir veiledere ved klinikken mulighet til å følge opp pasientens mål og utfordringer. Dermed kan de ha fokus på å veilede pasientene i forbindelse med samlinger og konsultasjoner. Sentralt stod behovet for en løsning som dekket kravet om høy grad av sikkerhet og personvern i en helsesammenheng. Samtidig hadde de et ønske om å legge til rette for at løsningen i fremtiden skulle kunne integreres med andre 3. partssystemer samt kunne tas i bruk av klinikker med tilsvarende behov.

“Endring i fokus” refererer til Egdes erfaring innen helse og telemedisinske standarder og interoperabilitet.

Arbeidet

Først gjennomførte Egde en serie med arbeidsmøter sammen med ansatte ved klinikken og pasienter for å avdekke brukerreiser og behov. Så laget vi skjermbildeskisser for å verifisere brukernavigasjon og teste identifiserte brukerbehov. Basert på dette identifiserte vi hva versjon 1 skulle inneholde samt mulig innhold i fremtidige versjoner. For Evjeklinikken var det viktig at behov med høyest prioritet og verdi for pasientene ble inkludert i første versjon. Egde har vært ansvarlig for å definere teknisk arkitektur og å utvikle ferdig løsning. VI utført også ROS-analyse av løsningen. Teamet har bestått av funksjonelle, tekniske og sikkerhetsressurser.

Egde har vært involvert fra start til slutt med kompetanse innen UX/brukeropplevelse, design, utvikling, testing, sikkerhet og drift av systemet.

Systemet et basert på en kommersiell FHIR-server fra Smile CDR (utviklere av den populære åpen-kildekode HAPI-FHIR server). I tillegg brukes BankID fra Signicat AS for flerfaktor-autentiseringssystem. Systemet er utviklet og driftes i Microsoft Azure og bruker responsivt web-basert brukergrensesnitt for pasientene.

Verdi for kunden

Resultatet har blitt en løsning som dekker to nøkkelområder og er et solid grunnlag for fremtidig videreutvikling.

Anvendte kompetanseområder

UX/brukeropplevelse, teknisk arkitektur, prosjektledelse, utvikling, skyløsning, drift, ROS-analyse