Skip to main content
Engage Kommunikasjon Egde

Engage Kommunikasjon blir en del av Egde Consulting

Engage Kommunikasjon blir en del av Egde Consulting, og styrker Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester.

Med virkning fra 1, januar 2017 er Engage Kommunikasjon AS en del av Egde Consulting AS. Dette er et viktig skritt for å styrke en ledende posisjon i markedet med et bredere tjenestespekter og en økende kundeportefølje. Vi ser at Engage og Egde utfyller hverandre på en veldig god måte, både på kompetanse, tjenestespekter, marked og kunder. Dette vil gi oss ny og sterkere kraft mot vår visjon om at vi sammen med våre kunder og partnere skal utvikle Sørlandet til den mest attraktive regionen for digital verdiskapning!

Verden er nå inne i en stor omstilling til det digitale, hvor alle sektorer og bransjer påvirkes. Virksomheter som tar digitalisering på alvor og bruker mulighetene det gir vil oppleve vekst og positiv utvikling. De som derimot ikke følger med og tilpasser seg kan få store utfordringer. Å lykkes med digitalisering handler om å forstå teknologien, brukerinnsikt, være nysgjerrig og se løsninger der andre ser problemer. Deretter må en gjennomføre endringene og ta ut gevinstene av disse.

Vi ser at det er en tydelig mulighet i markedet for en aktør som tar et større og mer helhetlig ansvar for å hjelpe private bedrifter og det offentlige med å digitalisere sin virksomhet.

Om Engage Kommunikasjon AS

Engage Kommunikasjon har blitt et ledende digitalbyrå på Sørlandet, og er samarbeidspartner med mange av Sørlandets største merkevarer og flere nasjonale virksomheter. Vår visjon er å utvikle digitale løsninger som engasjerer mennesker. Vi hjelper våre kunder med å skape gode resultater i digitale kanaler, og jobber med digital strategi, nettsider, nettbutikker og merkevarebygging.

Om Egde Consulting AS

Egde Consulting er Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester, og har hovedkontor i teknologiparken i Grimstad. Egde tok i mai 2016 over Devoteam sin virksomhet på Sørlandet. Denne virksomheten ble i sin tid etablert i 2002 i forbindelse med restruktureringen av Ericsson verdensomspennende FoU organisasjon. Med Engage Kommunikasjon på laget så har Egde nå 37 konsulenter. Selskapet ser det som en styrke å nå ha kontorer både i Grimstad og Kristiansand.

Vår digitale og forretningsmessige kompetanse og nysgjerrighet bidrar til verdiskapning ved å forbedre, fornye og forenkle våre kunders virksomhet, produkter og tjenester. Vi ser frem til fortsatt vekst og utvikling i regionen og nasjonalt.

Kontaktpersoner:

Jøran Bøch

Daglig leder, Egde Consulting AS
Mob.: +47 918 76 847
E-post: joran.boch@egdeconsulting.no

Frode T. Ugland

Daglig leder, Engage Kommunikasjon AS
Mob.: +47 480 32 280
E-post: frode@engagedigital.no

digitalisering, egde, kompetanse, sørlandet, tjenester