Skip to main content
Egde viderefører samarbeidet med FIRST LEGO League Agder

Egde viderefører samarbeidet med FIRST LEGO League Agder

FIRST LEGO League (FLL) Agder har planer om å gjennomføre sin 13. regionale finale for lag fra Agder høsten 2019. I tillegg arrangerer de også den 8. turneringen for de yngste barna, FIRST LEGO League junior.

Målsetningen med FIRST LEGO League er å gi gode opplevelser med realfag og teknologi gjennom reelle problemstillinger og med arbeidsmetoder fra det virkelige arbeidslivet. I Egde er vi opptatt av at unge blir eksponert for og dermed forhåpentligvis interessert i realfag og teknologi. Dette gjør vi bl.a. gjennom vårt engasjement i kodeklubber, Hackathons og ved å videreføre vårt samarbeid med FIRST LEGO League Agder.

«For FLL Agder betyr Egdes engasjement mye! Måten vår første henvendelse til Egde ble mottatt på, og respondert på, støtter opp om vår tro på at arbeidet med FLL er viktig – og ikke minst sees på som nyttig! Fantastisk flott at dere er med oss videre og viser at dere har troa på alle de flotte barna og unge som jobber iherdig gjennom høsten for å vise fram et best mulig resultat på turneringen. Vi gleder oss til et nytt år med samarbeid med Egde!» sier Theresa Hansen, FLL Agder.

FIRST LEGO League Agder går av stabelen på UiA sin Campus Grimstad den 9. november 2019. Det kommer mer informasjon etterhvert her: https://hjernekraft.org/fll/turneringer/turnering?lang=dk&id=11

Bildet er fra samme arrangement på Campus Grimstad høsten 2018.