Skip to main content

Egde og Vianode vinner pris for innovativt samarbeid

Ingrid G. Rahd

19.06.24

Forrige uke fikk Egde og Vianode tildelt prisen for beste samarbeid mellom industriselskap og teknologibedrift, gitt av Powered By Telemark og støttet av Sparebanken Sør. Denne anerkjennelsen bekrefter vårt felles engasjement for å utvikle løsninger som fremmer innovasjon og styrker regionen.

Innovasjon som frigjør tid og skaper innsikt

I samarbeid med batterimaterialselskapet Vianode har vi utviklet en avansert dataplattform som revolusjonerer hvordan data brukes i industrien. Selskapet har som mål å produsere bærekraftig anodegrafitt med høy ytelse til 3 millioner elbiler i året fra 2030, og åpner en fullskala-fabrikk på Herøya senere i høst. Plattformen automatiserer komplekse og tidkrevende manuelle prosesser. Dette åpner døren til helt ny innsikt og nye muligheter, og frigjør verdifull tid for ansatte til å fokusere på mer verdiskapende strategisk utvikling og innovasjon.

Ved å kunne handle på oppdatert og nøyaktig informasjon [fra produksjonsprosessen] kan bedrifter forbedre sine beslutningsprosesser og optimalisere driften.

«Grafitt utgjør mesteparten av vekten i litium-ion batterier og inntil 70 kilo per elbil. Initiativer som bidrar til mer effektiv og datadrevet produksjon av bærekraftig anodegrafitt representerer sånn sett innovative fremskritt ikke bare for batterier, men for verdikjeden for elbiler. For å tilfredsstille krav til kvalitet har vi alltid en grundig kvalitetstest av våre avanserte grafittløsninger for bruk som anodemateriale i batterier. Automasjon av denne analysen gjør at vi frigjør tid og øker kvaliteten på testene våre. Det gir oss også bedre innsikt i vårt produkt og verktøy for å forbedre de ytterligere» sier Harry Gulestøl, VP IT og digitalisering i Vianode.

Forpliktelse til regional utvikling

Egde har alltid vært dedikert til videreutvikling av Sørlandet og Agder, men vår visjon strekker seg langt utover disse regionene. Vi har samme strategi og ambisjoner i Telemark med base i Porsgrunn, samt i Nord-Norge ut fra Tromsø. Vårt samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og det Arktiske Universitet (UiT) støtter vårt helhetlige engasjement til å bidra til kunnskapsbygging og innovasjon i hele Norge. Ved å støtte opp under utdanning og forskning, skaper vi et fundament for fremtidig vekst og utvikling.

«Vi er utrolig stolte over å motta denne anerkjennelsen sammen med Vianode. Denne prisen er en bekreftelse på at vårt engasjement for innovasjon og regional utvikling gir resultater. Vårt samarbeid med Vianode har vist at når teknologi og industri forenes kan vi skape løsninger som ikke vare effektiviserer prosesser, men også gir dypere innsikt og fremmer bærekraft. Vi vil berømme Vianode som ser potensialet for å anvende data i effektivisering og skalering av sin virksomhet og ser frem til å fortsette dette viktige arbeidet og bidra til en bærekraftig fremtid for både næringslivet og samfunnet» sier Øystein Løken, Senior rådgiver i Egde.

Banebrytende teknologi og sikkerhet

Egdes fokus på lokal næringsutvikling er en hjørnestein i vår strategi og vi er dedikert til å styrke konkurranseevnen og veksten i våre lokalsamfunn. Vår dataplattform er ikke bare et verktøy for effektivisering, men også en veiviser innen teknologisk utvikling. Designet med strenge krav til sikkerhet og datakvalitet, sikrer plattformen pålitelig og trygg håndtering av informasjon. Kostnadseffektiviteten og skalerbarheten i løsningen gjør den attraktiv for bedrifter i alle størrelser, fra små oppstartsbedrifter til store industrikonsern. Ved å ta i bruk den mest avanserte skyteknologien på markedet, har vi skapt en plattform som møter dagens behov og er forberedt på morgendagens utfordringer.

«Kombinasjonen av Egdes tekniske kompetanse innen skyteknologi og automasjon kombinert med vår egen tekniske forståelse av materialkarakterisering og dataanalyse har gjort at vi kan sette opp en skreddersydd løsning tilpasset våre behov» forklarer Gulestøl.

En lys fremtid

Tildelingen av denne prisen markerer en betydelig milepæl for både Egde og Vianode. Det er en bekreftelse på at vår strategi og visjon for regional utvikling med global påvirkning er på rett spor. Samarbeidet vårt har ikke bare resultert i teknologiske fremskritt, men har også bidratt til å styrke konkurranseevnen i våre lokalsamfunn.

Vi ser frem til å fortsette vårt gode samarbeid og utforske nye muligheter for å fremme innovasjon og vekst i regionene vi opererer i. Med vår felles innsats og datadrevne tilnærming, vil vi fortsette å utvikle løsninger som gir reell verdi og innvirkning.

Om Vianode

Vianode utvikler og produserer avanserte batterimaterialer som bidrar til bærekraftige anodeløsninger for batteri- og elbilverdikjeder i Nord-Amerika og Europa. Vianodes banebrytende løsning muliggjør skreddersydd syntetisk anodegrafitt med høy ytelse og en helhetlig tilnærming til bærekraft, inkludert 90% reduksjon i CO2-avtrykk. Selskapet forbereder nå åpningen av sin første fullskalafabrikk på Herøya, før iverksettingen av selskapets investeringsprogram med fabrikker i Nord-Amerika og Europa. Det langsiktige målet er å levere avanserte batterimaterialer til 3 millioner elbiler per år innen 2030. Vianode eies av de verdensledende industrielle og finansielle selskapene Hydro og Altor.