Skip to main content
Ann-Elisabeth-Ludvigsen - Egde Consulting AS er det eneste norske selskapet med Continua Certified Experts. Nå skal de hjelpe Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) med Norwegian Smart Care Lab-satsningen.

Egde Consulting er unike i Norge – Smart care cluster

Artikkel fra Norwegian Smart Care Cluster:

Egde Consulting AS er det eneste norske selskapet med Continua Certified Experts. Nå skal de hjelpe Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) med Norwegian Smart Care Lab-satsningen.

I mai i år tok IKT- og konsulentselskapet Egde Consulting over Devoteam sin virksomhet på Sørlandet, og forsterket satsningen rundt å etablere et test og sertifiseringssenter

Egde Consulting samarbeider tett med sentrale myndigheter, forskningsinstitusjoner, kommuner og helseforetak for å bidra til gode og effektive helsetjenester og produkter som setter brukeren i fokus.

– Våre tjenester innen ehelse ivaretar en sikker og effektiv informasjonsflyt fra bruker til primær- og spesialisthelsetjeneste, sier Ann-Elisabeth Ludvigsen.

Hun er leder for ehelse og offentlig sektor hos Egde Consulting og har vært med virksomheten siden begynnelsen.

IKT-rådgiving i bunn

Virksomheten ble dannet i 2002 og har telecom-bakgrunn med kompetanse innen prosesser og testing og kommunikasjon mellom nettverkselementer og enheter.

– Det ble en naturlig vei videre å satse på ehelse og velferdsteknologi. I tillegg har vi Universitetet i Agder som er sentral i ehelseforskning og det ble naturlig å arbeide tett sammen med de, sier Ann-Elisabeth Ludvigsen.

– I bunn er vi altså et IKT-rådgivingsselskap. Vi har en del forskjellige områder vi jobber innenfor; olje og gass, energi, e-helse og offentlig sektor. I alle disse områdene handler det om bruk av digitale hjelpemidler og løsninger og å gjøre tjenestene mer digitale, fortsetter administrerende direktør i Egde Consulting, Jøran Bøch.

Continua Certified Experts

I 2014 påpekte Helsedirektoratet at Continua-rammeverket skulle ligge som krav innen 2019.

Egde Consulting er aktivt medlem av den globale ehelse-alliansen Personal Connected Health Alliance, tidligere Continua-alliansen og er eneste selskapet i Norge med Continua Certified Experts blant sine ansatte.

Det er kun elleve av disse i verden.

– Det gjør at vi har en god kompetanse og grunnlag til å hjelpe leverandører med å utvikle løsninger som er i henhold til krav og standarder både nasjonalt og internasjonalt. Med vår ekspertise innen test, ehelse og Continua sine retningslinjer og testverktøy kan vi hjelpe bedrifter og organisasjoner med analyser av løsninger, test og sertifisering, sier Ludvigsen.

Sammen med Universitetet i Agder (UiA) etablerer de et Continua test- og sertifiseringssenter som er integrert med en living lab.

– Vår rolle er å sikre at den aktuelle teknologien og tjenestene er i henhold til myndighetskrav og internasjonale standarder, sier Ludvigsen.

Nyttig med klynger

I tillegg til NSCC er Egde Consulting medlem i klyngene Digin og GCE NODE på Sørlandet.

– Vi ser synergier på tvers av alle disse tre næringslivsklyngene. Det er nyttig å være med i sånne klynger fordi det skaper en arena for samarbeid internt og også mot kunder eksternt, sier Ludvigsen.

Hun forteller videre at de var med på en workshop med NSCC for et par måneder siden, der de så potensiale til å hjelpe noen av de andre medlemsbedriftene.

– NSCC er en spennende klynge å være med i med tanke på det vi driver med og satser på. Ved å være aktive forventer vi at vi ser samarbeid internt i klyngen og ut fra klyngen. Vi kan også bidra til å promote klyngen mer på Sørlandet, legger Bøch til.

eHelse