Overrekselse av Miljøfyrtårndiplom fra Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, til Miljøfyrtårnansvarlig, Chris-Andre Vant Johansen, og daglig leder Jøran Bøch