Skip to main content
Overrekelse av diplom etter Miljøfyrtårnsertifisering

Egde Consulting er Miljøfyrtårnsertifisert

Vi og våre medarbeidere er opptatt av de miljømessige utfordringene vi står ovenfor som samfunn, region, land og i verden. Vi har derfor valgt å sette ytterligere fokus på vårt mulige bidrag i så måte og det har resultert i at vi nå er et sertifisert Miljøfyrtårn.

I dag, 14. desember 2017, mottok vi i Egde Consulting det offisielle sertifikatet som beviser at virksomheten er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette skjedde på Grønt Senter i Kristiansand ved en høytidelig overrekkelse av sertifikat fra Ordfører i Kristiansand Kommune, Harald Furre, til Chris-André Vant Johansen (Miljøfyrtårnansvarlig) og Jøran Bøch (Daglig leder).

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise sitt samfunnsansvar.

Vi bestemte oss for å bli sertifisert tidlig på høsten 2017 og har arbeidet effektivt med å gå gjennom eksisterende prosesser og rutiner og få på plass gode og justerte rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport opp mot sertifiseringen som ble gjennomført den 7. desember 2017.

Det at Miljøfyrtårn også er er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU er er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på lik linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO), og det betyr at vi som sertifisert bedrift får en ytterligere annerkjennelse for vårt miljøarbeid. Se ellers https://www.miljofyrtarn.no/aktuelt/miljofyrtarn-er-anerkjent-av-eu/

Vi er stolte over å bli Miljøfyrtårn og vi ønsker å oppmuntre våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å gjøre det samme.

egde, miljø