Skip to main content
Arendal Kodeklubb

Lego Mindstorm sett til Arendal Kodeklubb

Torbjørn Seierstad i kodeklubb fikk overrakt utstyret under en uhøytidelig seremoni i Egdes lokaler.

Egde Consulting har et uttalt mål om at vi skal være aktivt engasjert i økt digital kompetanse og interesse blant unge, og ønsker derfor å legge til rette for aktivitet i kodeklubbene på Sørlandet. Først ute er Arendal Kodeklubb som er en særdeles veldrevet kodeklubb i regionen med Torbjørn Seierstad i spissen. Fredag mottok han 10 Lego Mindstorm sett som hans klubb får disponere til sine aktiviteter.

«Lego Mindstorms er veldig allsidig og passer alle aldersgrupper. Du kan starte å lære programmering i veldig ung alder og det er gøy for foreldre å være med, selv om de ikke ønsker å programmere. Her lærer barna koding i praktisk bruk og hva som skjer med koden de lager. Det er veldig lav terskel for å komme i gang med Lego Mindstorms og man kan bruke det svært avansert hvis man ønsker.

For oss i Kodeklubben i Arendal har disse settene vært dyre å skaffe seg på egenhånd og da er det fantastisk å få hjelp fra Egde til innkjøp av hele 10 sett. Dette vil glede mange barn, ungdommer og voksne i mange år – tusen takk!» sier Torbjørn Seirstad i Arendal Kodeklubb.

«For oss i Egde er det kjempegivende å kunne være med og bidra til å øke interessen og forståelsen av teknologi blant de unge i regionen. Den teknologiske utviklingen går fort og preger bortimot alt rundt oss både på jobb og fritid, og da er det viktig å forstå hvordan ting henger sammen. Det arbeidet som de frivillige i Arendal Kodeklubb legger ned er derfor utrolig samfunnsnyttig og viktig» sier Gisle Stavland i Egde.

Utover Arendal Kodeklubb så er også to av Egdes ansatte i gang med å få Grimstad Kodeklubb i gang igjen. I tillegg til utgifter til utstyr så er man nemlig avhengig av nok voksne til å koordinere aktivitetene og lære de unge sammenhengene. Det har også vært dialog med Kristiansand Kodeklubb men der avventer man innkjøp av utstyr til ny koordinator er på plass.

Egde ønsker å komme i kontakt med andre kodeklubber i regionen og oppfordrer til slutt alle å besøke Arendal Kodeklubbs nettsider på arendalkodeklubb.no for å se mer på hva de gjør.

barn, egde, Innovasjon, kompetanse, samfunnsengasjerende, sørlandet, Teknologi, ungdom