Skip to main content
En person som står foran en vegg med skisser

Brukervennlighet og UX

– Hvem er brukerne dine? Hvem besøker nettstedet ditt?

– Hvorfor besøker dine brukere ditt nettsted? Hvilken informasjon søker de?

– Hvordan skal innholdet struktureres slik at dine brukere finner informasjonen på en effektiv og enkel måte?

Dette er noen av flere viktige spørsmål hvor svarene bidrar til å legge til rette grunnmuren for ditt produkt og brukeropplevelse.

User Experience (UX) kan oversettes på to måter på norsk. Brukeropplevelse og brukererfaring. Vi kan si at begge oversettelsene er høyst aktuelle i henhold til brukervennlighet. Brukeropplevelse og brukererfaring er som ordene i seg selv sier: Brukerens opplevelse og erfaring av et produkt. Man ønsker at en bruker kun har positive opplevelser av et produkt, som f.eks. et nettsted.

Positive opplevelser kan være at nettsteder er engasjerende, morsom og hjelpsomme. Negative opplevelser derimot kan være at nettsteder er irriterende, frustrerende og kjedelige. Når brukere besøker ditt nettsted, så er det fordi de søker noe. Dette bør være enkelt for dine brukere å finne. Finner brukerne det de søker etter på en effektiv og enkel måte, så vil dette skape positive opplevelser.

Dersom brukerne dine må bruke mye tid og energi på å lete rundt på nettsiden, så kan det være at de enten bruker lang tid på å finne dette eller at de ikke finner det de søker i det hele tatt. Noe som kan resultere i at de gir opp og går til et annet nettsted. Dermed er det en sjanse for at brukerne dine sitter igjen med en negativ opplevelse av ditt nettsted, og i verste fall også din bedrift.

Derimot, om brukerne finner informasjonen raskt og effektivt, så kan dette gi en god opplevelse av ditt nettsted, og det er større sannsynlighet for at de besøker ditt nettsted igjen og/eller anbefaler din bedrift til andre.

Ifølge Jakob Nielsen, så er brukervennlighet å legge til rette funksjonalitet for et produkt som hjelper en bruker under installering, vedlikehold og bruk. De standard brukervennlighets målene (Usability Goals) er Effectiveness (effektivitet), Efficiency (effektivitet), Safety (sikkerhet), Utility (nytte), Learnability (lærbarhet) og Memorability (minneevne).

  • Effectiveness: Nettstedet fungerer som det skal. Et eksempel på dette er at nettstedet er repsonsivt (tilpasser seg visning på mindre skjermer).
  • Efficiency: Nettstedet er enkelt å bruke. For eksempel at brukerne dine lett finner informasjonen som de er på jakt etter.
  • Safety: Brukerne dine føler seg trygge på ditt nettsted. Skulle det oppstå en feil på nettsiden, så må det være enkelt for dine brukere å hente seg inn igjen. For eksempel ved å søke i et søkefelt, eller trykke på en link som peker til forsiden.
  • Utility: Ditt nettsted har funksjonalitet som er nyttig for brukerne dine. F.eks en handlekurv i en nettbutikk. Hver gang brukerne dine legger til varer i handlekurven, så oppdaterer summen seg automatisk.
  • Learnability: Brukerne dine lærer fort hvordan man bruker ditt nettsted. Dersom man ser videre på eksempelet om nettbutikk, så kan man tenke seg en bruker som ønsker å kjøpe et spesifikt produkt. Dersom ditt nettsted har god lærbarhet (Learnability), så vil brukeren raskt lære hvordan de skal navigere på nettsiden for å finne akkurat det produktet de er på jakt etter.
  • Memorability: Brukerne dine husker hvordan man bruker ditt nettsted. F.eks dersom samme bruker besøker nettbutikken igjen, men denne gangen for å kjøpe et annet eller lignende produkt. Dersom nettsiden har god minneevne (memorability) så husker brukerne dine hvordan de bruker ditt nettsted. Og dermed slipper de å lære det på nytt for hver gang.

Dersom du ønsker at brukerne skal ha en positiv opplevelse av ditt produkt, så er det viktig at man tenker på brukeropplevelsen (User Experience/UX) før man begynner å planlegge hvordan produktet skal presenteres visuelt. Samtidig så bør man tenke over brukervennlighetsmålene (Usability Goals) til Jakob Nielsen slik at man har et godt grunnlag som kan bidra under designprosessen av ditt produkt.

brukeropplevelse, design, ux