Skip to main content
AI-prosjektbilde EGDE Consulting

Bruk av kunstig intelligens til analyse av AMS-data og bildedata

Kunstig intelligens har stort potensiale, men vi kjenner ikke godt nok til hvilke verktøy eller metodikk som passer til de problemstillingene vi har. I sommer har derfor fire studenter og prosjektleder fra Egde Consulting hatt som oppgave å finne ut hvor det kan være fornuftig å bruke, og hva som skal til for at vi kan ta det mer i bruk, sier Per-Oddvar Osland, programleder for AMS i Agder Energi Nett.

De fire studentene er John Henry Pandur Nordlien, Henrik Halvorsen, Ellen Synnøve Samdal og Maria Thalina Broen. Alle er 4. års-studenter fra Universitetet i Agder, studieretning for IKT, og er tilknyttet CAIR-gruppa ved Universitetet (Center for Artificial Intelligence Research), som Agder Energi er med og støtter. Andreas Taraldsen, som er ferdigutdannet master i IKT og kunstig intelligens fra UiA, har vært innleid konsulent fra Egde Consulting. Han har også fungert som prosjektleder for gruppa.

Forbruksprofiler og analyse

Studentene har i sitt arbeid fokusert på tre områder: prediksjon av forbruk, clustering av forbruksprofiler, og bedre vedlikehold gjennom analyse av helikopterfoto.

− Basert på input av historisk forbruk og værdata, har studentene utviklet modeller som predikerer forbruk knyttet til en nettstasjon. Clustering av forbruksprofiler handler om å gruppere og analysere forbruk, og segmentere kundene i ulike grupper. Dette gir en bedre forståelse av kundemassen, og vil også gi grunnlag for å forutsi forbruksmønster og endring i dette, forteller Per-Oddvar Osland.

Spennende samarbeid

– Det har vært spennende å kunne samarbeide med Agder Energi Nett om dette prosjektet. Vi fikk interessante utfordringer som vi sammen med fire dyktige AI-studenter fikk brynt oss på. I arbeidet har vi kunnet vise at bruk av relativt tilgjengelig maskinlæringsverktøy på kort tid kan gjøre en forskjell opp mot mer regelbaserte metoder.  Det har gitt både Agder Energi Nett, Egde Consulting og de involverte studentene nyttig innsikt som kan nyttiggjøres i videre prosjekter og arbeid, sier Jøran Bøch, daglig leder i Egde Consulting.

Bildeanalyse

− Det blir tatt mange tusen foto av stolper i distribusjons- og regionalnettet. For å lette arbeidet med vedlikehold, er det viktig å finne ut hvor det er feil og hvor ulike typer materiell har blitt brukt. Bildeanalyse har nå blitt tatt i bruk for å gjøre dette på en rask og effektiv måte, sier Per-Oddvar, som er svært fornøyd med arbeidet studentene har lagt i arbeidet for Agder Energi Nett.

− Vi er glade for muligheten til å samarbeide med Agder Energi Nett innenfor dette områder. Det har gitt oss innsikt i en spennende bransje i stor endring, i tillegg til det rent faglige, avslutter Jøran Bøch.

AMS-data, bildedata