Prosjektledelse

Program og prosjektledelse, i kombinasjon med endringsledelse er avgjørende for at den planlagte gjennomføringen oppnår det utfallet man ønsker. Vår brede erfaring fra ulike bransjer, både privat og offentlig sektor, kombinert med anvendelse av anerkjente metoder og sertifiseringer er vår store styrke.

Med et av landsdelens sterkeste fagmiljøer innen program-, prosjekt- og endringsledelse er vi i Egde Consulting opptatt av å være en langsiktig og fortrolig partner for våre kunder, både for store og små prosjekter. Vårt fokus er å bidra til å redusere risikoen i prosjektene samtidig som man henter ut gevinstene og den ønskede verdi.

I Egde vet vi at det ikke bare handler om teknologi og løsning. For å lykkes å hente ut verdiene av et prosjekt så må man inkludere organisasjonen og menneskene i den. Det å sikre forankring, eierskap og god involvering av de som berøres av endringene er essensielt for et hvert prosjekt.

Med oss på laget som din samarbeidspartner innen prosjekt- og endringsledelse så har du en partner gjennom hele prosjektforløpet. Våre konsulenter er høyt sertifisert på de markedsledende metodeverkene som PRINCE2, REQB, PMP, ITIL, ISTQB og Scrum.

Vi tar gjerne totalansvar i et prosjekt, men bidrar også med delansvar eller i rollen som rådgiver for våre kunders prosjekter. Vi er også vant med å tilpasse oss til kundens prosjektmodell der det er nødvendig.

Vår tjenesteportefølje innen prosjekt- og endringsledelse er strukturert opp rundt Prince2 metodikken:

 

Hvordan vi jobber

Vi sikrer en god oppstart

En sentral tjeneste i denne fasen er utarbeidelse av en businesscase som vurderer de ulike forretningsalternativene, og som bekrefter gevinstene som prosjektet er forventet å gi. Det er her vi også henter erfaring fra lignende prosjekter og hvor man utformer strukturen for det videre arbeidet.

Vi forankrer en fordelaktig eierstyring

Her handler det om å legge til rette for at prosjekteier og prosjektstyret er i stand til å ta ansvaret for prosjektets utfall og beskrive hvilke beslutninger som må tas underveis, samt hvilken dokumentasjon som kreves for å gi det nødvendige beslutningsgrunnlaget. Her avklares også hvordan samhandlingen skal være mellom prosjekt og virksomhet.

Vi sørger for at organisasjonen forplikter seg

Formålet med tjenestene i denne fasen er å etablere retningslinjer og sørge for at organisasjonen forstår hva som må gjøres slik at de er i stand til å forplikte seg til prosjektet. Gjennom våre tjenester utarbeider vi prosjektstrategi, prosjektplan, prosjektorganisasjon og man detaljerer businesscase.

Vi sikrer den daglige gjennomføringen

Våre tjenester sikrer den daglige driften av prosjektet. I tillegg til selve prosjektlederrollen, så vil tjenestene våre for denne fasen utarbeide beskrivelser for hvordan arbeidet tildeles medarbeidere i prosjektet og hvordan det ledes, overvåkes og korrigeres innenfor definerte toleranser for tid, kost, omfang, kvalitet og usikkerhet. Prosessen omfatter håndtering av avvikssituasjoner som oppstår og håndtering av endringsanmodninger som oppstår.

Vi sørger for at organisasjonen er i stand til å ta imot

Tjenestene for de avsluttende fasene i et prosjekt er med på å sikre forståelse av hva som skal leveres av prosjektteam innenfor de definerte rammer. Fokuset er å sørge for at alle berørte parter er innforstått med at eierskap til produktene overføres til driftsorganisasjonen og at prosjektet kan avsluttes.

 

Ta kontakt

Nysgjerrig på Egde Consulting som samarbeidspartner?

Kontakt oss for en hyggelig prat.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859