Skip to main content

Strategisk rådgiving

I dagens digitale landskap er det avgjørende for virksomheter å kunne tilpasse seg raskt og effektivt til endrede kundebehov og økt konkurranse. Som strategiske rådgivere er vårt team eksperter på å hjelpe bedrifter å takle komplekse utfordringer ved å bruke en helhetlig og tverrfaglig tilnærming. Vi jobber både med private og offentlige virksomheter for å hjelpe dem å oppnå sikre og effektive endringer og gevinstrealisering.

Vi fokuserer på å forene menneskelige behov med teknologiske muligheter for å skape vinnende strategier for våre kunder. Vår ekspertise innen forretningsmodeller, driftsmodeller, organisasjonsutvikling og teknologisk transformasjon, kombinert med vårt fokus på gjennomføringsstøtte, gjør at vi kan tilby virksomheter en konkret veiledning for å oppnå suksess.

Vi samarbeider tett med våre kunder for å støtte deres strategiske prosesser og hjelper dem med å samordne de mest effektive tiltakene i organisasjonen.

Noen av våre referanser


Rådgivere

Kristoffer Evenstad

Øystein Løken

Håkon Helleseng

Linn Therese Bjugan

Erik Nergaard

Jan Gerhardsen Formanek