Skip to main content

Sikkerhet

Vi hjelper våre kunder med å håndtere cybertrusler på deres digitale reise, og sikrer verdifull informasjon og data slik at de kan forfølge deres forretningsmål trygt og effektivt.

Riktig håndtering av cyberrisikoer krever hoder som kan løse komplekse utfordringer i grensene mellom teknologi, prosess og mennesker.

Vi har sikkerhetseksperter som vil hjelpe din virksomhet med:

  • Strategisk sikkerhetsrådgivning: Sikkerhetsstyring, etterlevelse og risikohåndtering.
  • Sikkerhetsarkitektur og implementering av sikkerhetsløsninger
  • Skysikkerhet og sikkerhet i systemutvikling

Vi er lidenskapelig opptatt av å bidra til vellykket digitalisering og verdiskapning for våre kunder.   Gjennom å finne de riktige menneskelige, organisatoriske og tekniske tiltakene, vil vi sammen med våre kunder sikre et nivå av informasjonssikkerhet som er tilpasset deres behov og som kan vedlikeholdes og tilpasses over tid.

Noen av våre referanser


Sikkerhet

Jan Gerhardsen Formanek

Helene Holte

Jan Ivar Øyulvstad

Håkon Helleseng

Mikkel Holen

Øyvind Brekkhus Sandåker

Jørgen Toftner

Yaguel van der Meij

Daniel Lindemann