Skip to main content

Nye Veier – Analytisk plattform

Nye Veier ønsket å ta sin rapportering og analysemuligheter et steg videre ved å etablere en ny skybasert analytisk plattform. Etter kartleggingsarbeid utført av Egde ble arkitektur skissert, hvor valgt arkitektur ble data lakehouse med Azure Synapse Analytics og Microsoft Power BI som hovedkomponenter.  Egde fokuserte også i arkitekturarbeidet på organisering og datadeling i datasjø, tilpasning til andre systemer hos Nye Veier, samt master data management og dataforvaltning.

Gjennom prosjektet har Egde etablert arkitekturforslaget i Azure, migrert eksisterende datavarehus over på ny plattform og migrert selskapets Power BI dashboard og rapporter. Nye Veiers Power BI løsning er oppgradert til bruk av Premium Capacity hvor det er tatt i bruk funksjonalitet på deployment pipelines, apps og semantiske modeller. Løsningen levert av Egde gir Nye Veier en moderne analytisk plattform som er tilrettelagt for å håndtere store datamengder av alle typer. Den har betydelig forbedring av ytelse i rapportene som Nye Veier benytter.

Hva vi leverte

 • Arkitektur
 • Behovskartlegging
 • Dataanalyse
 • Datapipelines
 • Prosessledelse
 • Prosjektledelse
 • Test

Teknologi og verktøy

 • Azure Data lake
 • Azure DevOps
 • Azure Synapse Analytics
 • Power BI Premium Capacity

Teamet

 • Daniel Lindemann
 • Alexander Yttervik
 • Martin Nenseth
 • Torbjørn Glimsdal
 • Martin Størkson

Kunden

Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å være en slank, effektiv og spesialisert byggherre for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Selskapet skal være en fulldigital innovativ kraft i bransjen – drevet av data for å skape trafikant- og samfunnsnytte.

Kontaktperson

Martin Størkson