Skip to main content
BACKER
Komplett og fleksibel tilskuddsløsning

Oversikt over status tilskudd

Med vår digitale løsning for forvaltning og saksbehandling av tilskuddsordninger, kan du effektivisere og forenkle prosessen med å søke, behandle og administrere tilskudd. Ved å automatisere og strømlinjeforme oppgaver som tidligere krevde manuell innsats, kan du redusere kostnader, forbedre kvaliteten, øke hastigheten på behandlingen og forbedre nøyaktigheten og transparensen i prosessen. 

 Tilskuddsordninger spiller en viktig rolle i samfunnet, ved å støtte en rekke forskjellige initiativer og formål som er av stor betydning for enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet som helhet. Disse tilskuddsordningene kan bidra til å støtte og fremme ulike områder, inkludert utdanning, helse, kultur, miljøvern og sosial rettferdighet. 

Vår løsning gir deg og din organisasjon en helhetlig og oversiktlig plattform som gjør det enkelt å håndtere og overvåke søknader og tilskudd, og sørger for at alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon er på plass før behandlingen starter. Med innebygd funksjonalitet for arkivering, rapportering, utbetaling og analyse, kan du også enkelt generere rapporter og hente ut verdifull innsikt fra dataene.  

Med Egde sin løsning har vi fått plass et verktøy som sikrer bedre informasjon og en mye tydeligere prosess, både for administrasjon og innbyggere
Anne Grete Widding, Kristiansand kommune

Støtter komplett arbeidsflyt

Gevinster

 • Forenkling, effektivisering og samordning av tilskuddsarbeid på tvers av alle tjenesteområdene i en kommune​​

 • Fjerner risikoen for menneskelige feil i manuelle prosesser​​

 • Sikrer at kommunene oppfyller lovkrav innen likebehandling, informasjonssikkerhet, arkivering, kontroll og rapportering ​​

 • Forenkling av prosess mot søkere som frigjør tid til det faktiske oppgavene og arbeidet de ønsker å utføre​​

 • Søkere kan enkelt finne, søke på og ha dialog rundt tilskuddsordningene med kommunen gjennom en kanal

 • Søkere trenger kun å rapportere informasjon til kommunen én gang på én plass​​

 • Økt informasjonssikkerhet og bedre personvern ved å flytte søknadsprosessen bort fra eposter, muntlige dialoger, excelark o.l. til en digital løsning som håndterer prosessen fra a til å​​

 • Fjerner nøkkelpersonavhengigheten i en kommune som sikrer langsiktig kontroll og kontinuitet for alt tilskuddsarbeid​​

 • En automatisert prosess for utbetaling fra ERP-løsning i henhold til behandling

Én digital løsning for å opprette og administrere alle typer tilskudd!

 • Gir både søker, saksbehandler og økonomifunksjon full støtte i arbeidsflyten rundt søknadsprosess og tildeling av midler​​

 • Løsningen integrerer med omkringliggende systemer for innlogging, kommunens portaler, sak- og arkivsystemer og økonomisystem slik at hele verdikjeden i tjenesten oppleves sammenhengende og sømløs for brukerne gjennom hele prosessen​​

 • Én effektiv digital løsning for å opprette og administrere prosjekter der aktører kan søke om tilskudd​​

 • Én skjemaløsning som gir søker en transparent og brukervennlig prosess for å søke på aktuelle prosjekter​​

 • Én løsning som sikrer likebehandling ved bruk av standardiserte tekster, samt innebygget arkivering av all korrespondanse i tråd med lovverk, og effektiv støtte for prosess for å godkjenne behandling per prosjekt​​

 • Automatisert utbetaling fra ERP-løsning og innebygd arkivering

 • Støtte for å rapportere fremdrift for eksterne, og følge opp rapportert fremdrift fra prosjekter​​

Løsningsarkitektur

Ønsker du mer informasjon eller en demo?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Elin Kilen

Gisle Stavland

Kristian Korsvik

Vi digitaliserer kommune-Norge

Fremover må norske kommuner få fart på digitaliseringen. Kristiansand er en av kommunene som tar utfordringen på strak arm og har store ambisjoner. Sammen med kommunen har vi utviklet en moderne plattform og et økosystem som tilbyr digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. For tiden jobber vi med å videreutvikle tjenesteplattformen med en innovativ tilskuddsløsning.

Mer om prosjektet