Egde Consulting Konsulent

Struktur og ledelse

Etablering av en god struktur for rolle-, oppgave- og ansvarsfordeling, med gode verktøy og rutiner for samhandling og kommunikasjon er avgjørende for å lykkes i et prosjekt.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859