Egde Consulting Konsulent

Økonomi og styring

Ethvert prosjekt har rammer og mål som man må styre og forholde seg til, samt følge opp og rapportere på. Endringer og avvik fra rammebetingelsene må håndteres på en effektiv måte slik at det ikke går ut over fremdrift og leveranser.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859