Interessenthåndtering

I enhver organisasjon er det interessenter med ulike behov og interesser. Dersom dette ikke håndteres i en endringssituasjon kan det oppstå interessekonflikter som hindrer realiseringen i å lykkes.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859