Hvordan kartlegge din virksomhets kompetanse

Endringshåndtering

En av de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med prosjekter som skal føre til endringer er at endringene faktisk håndteres og ledes på en god måte.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859