Plan for realisering

For å gjennomføre initiativene og realisere gevinstene kreves det god forståelse for endringsbehovene og erfaring med implementasjon av teknologi i en organisasjon med mennesker.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859