Analyse av trender

Det er avgjørende å ha god forståelse av omverdenen og hvordan din virksomhet påvirkes av de globale teknologitrendene sett opp mot ditt marked og din bransje.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859