Ankomsthall

Informasjonssikkerhet

I en hverdag der alt er digitalt, tilgjengelig fra ulike kilder, over alt, er det avgjørende å sikre at informasjonen er tilstede når man trenger den og til dem den er ment for. Det handler like mye om mennesker som teknologi.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859