utendørs bilde av folk som sitter sammen. Sola henger lavt på himmelen.

Ekspertise

Vi tilfører kundene relevant kunnskap, innsikt og innovasjon.

Tilgang til god og relevant spisskompetanse i alle faser av et prosjekt og i alle deler av en organisasjon, er avgjørende for en effektiv realisering og nøkkelen til kvalitet i sluttproduktet.

Egde har utviklet en stor bredde og portefølje av spisskompetanse, for å møte våre kunders og vårt markeds faktiske behov på kort og lang sikt.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859