Egde Consulting Konsulent

Konsulent

Som leverandør av konsulenttjenester er vi en virksomhet som lever av å dele og levere kompetanse. Våre folk er derfor hjertet av virksomheten og den viktigste drivkraften for at vi skal være Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester.

Kontinuerlig utvikling av våre folk og organisasjonen vår er nøkkelen til å nå våre målsettinger. Når vi utvikler våre konsulenters kompetanse fokuseres det på tre hovedområder; teknologitrender, domene og fag.

I tillegg til kompetansen og ekspertisen vi selv besitter, samarbeider vi med nasjonale og internasjonale aktører med spisskompetanse innen utvalgte fagområder og teknologier.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859