Egde Health Gateway

Vi kobler sammen helsetjenester sømløst, standardisert og sikkert

  • Anerkjent kompetansesenter med fokus på test og rådgiving av e-helse og velferdsteknologi.
  • Rådgivingstjenester gjennom Norsk helsekonsortium, NSCL, I4Helse, Validé og Aleap
  • Rådgiving og leveranser oppfyller kravene til Norm for personvern og informasjonssikkerhet i helsesektoren (Normen)
  • Fokus på internasjonale og nasjonale standarder og på myndighetskrav og regulativ som fremmer innovasjon og utviklingsmuligheter for kundene
  • Tredjepartsleverandør i Norsk helsenett
  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859