Kom raskt i drift med våre Tjenestepakker

 • Helsedata standarder og interopabilitet
 • MDR godkjenning
 • Risiko og sårbarhetsanalyse
 • DPIA
 • GAP-analyse Normen

Ta i bruk våre integrasjoner raskt og effektivt

 • FHIR Facade / FHIR API as a Service
 • NHN Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)
 • NHN EDI-tjenesten
 • NHN Digital Dialog

Logg på deg og dine brukere ved å benytte våre IAM-tjenester

 • NHN HelseID
 • ID-porten (BankID offentlig)
 • Signicat (BankID privat)
 • Vipps Login
 • SMS-pålogging
 • Tlf: 37 80 00 00

 • Org.nr: 917 081 859