Nå blir det enklere å utvikle digitale helsesystemer

Standardisering for datautveksling står sentralt når helsevesenet tar i bruk nye arbeidsformer som digital hjemmeoppfølging og datadeling.

– Det er veldig mange grundere på dette området som ønsker å komme riktig ut fra hoppkanten, sier leder for digital helse i Egde Consulting, Ann-Elisabeth Ludvigsen.

Til nå har digitale løsninger for helsesektoren vært preget av proprietære løsninger internt, noe som har gjort det tungvint å utvikle applikasjoner som enkelt kan kommunisere på tvers av løsningene. Systemene har enten måttet oversette hverandres datastrukturer eller kommunisere via en HUB.

Internasjonalt format

Nå har Egde utviklet en egen gateway slik at utviklere skal slippe å lage egne grensesnitt.

– Vi vedlikeholder et antall ulike integrasjoner mot andre systemer og sørger for at dataene blir tilgjengelige i det internasjonale formatet HL7 FHIR. Vi leverer også ekspertrådgivning og plattformtjenester som sikrer at helsetjenestene oppfyller myndighetskrav til f.eks. datalagring, personvern og sikkerhet sier Ludvigsen.

 

Visualisering av Egdes Health Gateway-modell

 

Agder-selskapet har selv bidratt i standardiseringsarbeidet nasjonalt og internasjonalt gjennom mange år, og har blant annet sittet i Direktoratet for e-helses utvalg for internasjonale standarder.

– Vi vet at det i fremtiden vil være behov for en sammenhengende helse- og omsorgssektor, der innbyggerne skal ha selvbetjeningsløsninger og tilgang til egne data. Det setter krav til alle aktørene som er involvert rundt hver enkelt pasient, sier Ludvigsen.

 

«Vi bruker litt for mye tid i Norge på å tenke ut løsninger på problemer som andre allerede har løst»

 

Beste praksis

Da Arendal kommune nylig startet arbeidet med å innføre digital hjemmeoppfølging av pasienter, valgte de Siemens Healthineers som leverandør av den tekniske løsningen. De hadde bruk for en løsning der helsepersonell enkelt kunne legge til informasjon i de ulike pasientjournalene. Da var det naturlig å samarbeide med Egde, forteller Ingvar Sørlien.

– Egde har alltid vært en forkjemper for åpne, internasjonale standarder innenfor helse, så der har vi sterkt sammenfallende interesser. Det åpner for muligheter for både import og eksport av teknologi, sier Sørlien. For Siemens handler det om å samarbeide og å følge beste internasjonale praksis.

– På den måten er det mange hoder som tenker samtidig. Vi bruker litt for mye tid i Norge på å tenke ut løsninger på problemer som andre allerede har løst, sier Sørlien.

 

Denne artikkelen er skrevet av Teknisk Ukeblad og publisert 18.10.2022

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859