Nærbilde av person som holder telefon - intranett

Intranett

Vi tror den viktigste suksessfaktoren for et intranett er å få de ansatte til å bruke det, og at det bidrar til økt samhandling i organisasjonen. For at dette skal skje, må intranettet bli en naturlig del av alle ansattes arbeidsdag. Intranettet må derfor være en viktig kilde for å holde seg oppdatert og samhandle med resten av organisasjonen.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859